מבזקים

הרב יאשיהו פינטו: "המגיפה תסתיים בסביבות ל"ג בעומר"

תוכן עניינים

מי שחזה את תחילתה של מגפת הקורונה בארץ ובעולם, הרב יאשיהו פינטו שליט"א יודע גם מתי היא תסתיים ויש לו רק בקשה מכולנו: "חייבים לעשות את השינוי"

רות קרייתי | ב' באייר תש"פ | יום ראשון 26 באפריל 2020 | מערכת ישראל ניוז

הרב יאשיהו פינטו שליט"א יצא במסר לחסידיו ואמר להם: "בעזרת השם, כולנו, כאיש אחד, בלב אחד, בדבקות חזקה ובמסירות לקב"ה בעזרת השם תיעצר המגפה. אנחנו נותנים לכולם הבטחה, יגיע ל"ג בעומר ברבי שמעון בר יוחאי ואנחנו נהיה אחרי הכל. ראוי הוא רבי שמעון שנסמוך עליו בשעת הדחק אבל כולנו חייבים לשנות את החיים. זה לא חיים שהיו עד היום, החיים חייבים להשתנות".

הרב יאשיהו נתן הבטחה ואזהרה לצידה ומי שלא יהיה חכם לשנות את החיים, עליו לדעת שהוא יצטרך לשנות אותם בצורה קשה ובדרך קשה: "החיים השתנו וצריך להיות חזקים עם דבקות, עם אהבת השם. להיות יותר עומקיים, יותר לראות את העומק של הדברים, להשתדל להתנתק מהשטחיות. השטחיות זה דבר לא טוב. להתנתק מלשון הרע, להתנתק מרכילות. כל מי שמדבר איתך לשון הרע הוא הורס לך את הנפש, תתרחק ממנו. רק מי שמדבר איתך רוחניות ותורה, זה התיקון של הנפש".

עוד אמר: "בעזרת השם כולנו כאיש אחד בלב אחד, נקבל את פני משיח צידקנו. אנחנו בימים של גאולה המשיח בפתח. או שיבוא בקלות, או שיבוא בקושי. עכשיו אנחנו צועקים לשם שיביא לנו את המשיח בקלות. אין לעם ישראל כוח לסבול ייסורים. הרבה שנים של ייסורים. הרבה שנים עם ישראל אוהב את השם, אלא מה שהשעור שבעיסה, זה שעבוד המלכויות, השנים, הגלויות, ההתבוללות בין הגויים שהיינו כל הזמן, זה השפיע קשה. אבל עם ישראל קדושים וטהורים. בעזרת השם נעבור את הכל באהבה, בדבקות ובמסירות. בעזרת השם נניח תפילין במנחה ובערב כולנו כאיש אחד בשיעור. בשורות טובות ישועה והצלחה גדולה".

הרב יאשיהו פינטו שהתכוון להעביר הערב שיעור לחסידיו, אינו חש בטוב והשיעור נדחה אמנם, אך לא התבטל. בדף הפייסבוק של הרב, זכו חסידיו לקבל שיעור וכך נכתב:

"בבקשה מכל האהובים והחביבים, להקפיד בכל יום ללמוד את הלימוד היומי, של הקהילה הקדושה. זה נותן כח בשמיים ומעורר רחמי שמיים. וכמה שיותר יהודים מתדבקים בדרך האמת, ומרחיבים ומגדילים את האמונה בדרך ובעבודת השם המיוחדת של קהילת קודש ״שובה ישראל״, הקב״ה משפיע שפע רב על הפרט ועל הכלל.

הימים ימים לא פשוטים, הפחד על מה שיהיה ועל מה שהיה הם גדולים, ועלינו עכשיו להתרכז חזק בתמימות בהקב״ה, ובדבקות במשה רבנו ובספר דברים. וכל הימים הבאים, נקדיש בקהילת קודש ״שובה ישראל״ לתפילה וייחודים ששערי שמיים יפתחו בעניני פרנסה. הצער של הקושי שאנו שומעים בהרבה בתים, מביא אותנו לדכדוכה של נפש. ובבכיות מבקשים מהקב״ה, שיפתח שערי פרנסה לכלל עם ישראל. נשתדל בימים האלו ללמוד בקול, את כל הלימודים הקבועים של הקהילה הקדושה. וידועים דברי רבנו ה״חתם סופר״ זצוק״ל, כאשר לומדים בקול דברי השם, הקב״ה לומד איתנו בשמים, ומהלימוד הזה יורדת פרנסה לעולם. כל אחד ישתדל ללמוד בקול, ולזכות אחרים מהאור של התורות של ״שובה ישראל״. ״טעמו וראו כי טוב ה׳״ וירבו בשלום בבית, במשפחה, בין חברים, בין שותפים.

על ידי שלום נהיה כלי מוכן, שהברכה תשרה ותחול על האדם. נברח מן המחלוקת ונדע, שהרבה דברים שאנחנו בטוחים בהם, הם לא נכונים והם רק מעשה שטן, להרבות כתות ומחלוקות בעם ישראל. ונשתדל עד לג׳ בעומר להרבות בתורתו של רשב״י ועד חג שבועות להרבות בתורת משה רבנו. ולצייר את שני המאורות הגדולים משה רבנו ורשב״י מול עינינו ולקשור את נפשינו איתם כל רגע פנוי, לחשוב עליהם ועל תורתם ועל חידושים ואמרות אשר אמרו.
כך אנו זוכים להיות ״ידא אריכתא״ של המאורות הגדולים, ובכוחם נצא מאפילה לאורה. וצריכים לדעת ידיעה ברורה, שבזמן הזה, זמן של בין לבין, השטן עומד ונלחם ושובר ומחריב את כל הקבלות והחיזוקים, אשר קבלנו על נפשנו. ואל לנו לתת לו יד ואחיזה, אלא עלינו לדחות אותו בכח, ולהרבות באמונה תמימה.

אנחנו נמצאים בדור, שהוא שווה במשקל למאורעות גדולים שקרו בעבר. דור המבול, דור ההפלגה, והנסיון שנכנסנו אליו בז׳ באדר עדין לא הסתיים. וחייבים להכין את נפשנו הכנה בריאה ונכונה לביאת המשיח, עבודה חזקה על בין אדם לחברו, להשתדל על מידת החסד, לעזור בכל כח לכל יהודי ולא רק אתה בממונך, אלא לזכות אחרים שגם יזכו במצות החסד. אוי לו לאדם שמעלים עיניו מן הצדקה, חייב לעזור לכל אדם שבצער בפרנסה, וודאי אם הוא מבני משפחתך, החובה גדולה. וכאשר האדם מרגיש דוחק בכספו, אל לו לצמצם בצדקה ראשון, אלא כפי שמצמצם אצליך בחיים הפרטים שלך, כך תצמצם בצדקה. וללכת בתמימות עם הקב״ה ועם תלמידי חכמים, ולקיים ״עשה לך רב וקנה לך חבר״. שני הדברים האלו משמעותיים ביותר בחיים. כל אדם חייב שיהיה לו רב, וללכת בדרך רבו ולחיות את רבו, ואת ״ככל אשר יורוך״, גם על ימין שהוא שמאל. ומה יאמרו אחרים שזה לא מענינך, שזה התיקון שלך, ולכן חייב ללכת בדבקות חזקה בדרך ה׳ ובמסלול המביא את האדם בית אל, בלימוד תורה, שיעורים, לימודים וכו׳.
ואז הכל נאסף כדבר אחד בפני הקב״ה.

״וקנה לך חבר״ המעלה של חבר היא מהמעלות החשובות ביותר. החבר צריך להיזהר ולא להשתמש בתמימות של החבר, שמספר ושם מבטחו בחבר, וידע החבר שסוד ה׳ ליראיו, כאשר משאיר את הדברים של חברו בגדר סוד, זוכה להיום בגדר ליראיו. והכח של חבר שמדבר עימו, וצרה בלב איש ישיחנה, ועוד בימים האלו שהנפש צועקת ומדממת, הכח של וקנה לך חבר גדול ביותר. עלינו בדור ובזמן הזה, לבנות קבוצה של אנשים מחוסנים בדברי התורה והמוסר. ועצם המהות שלהם שונה על ידי לימוד ספר דברים, והלימוד בכל בוקר בבשרו מיום ליום. הלימודים האלו הם בעלי השפעה חזקה בשמים, וכל מי ששורש נשמתו בקהילה הקדושה ״שובה ישראל״, ידע שהעומק של ההשגות וההבנה רחבות. וככול שתגדל ותתעצם הקהילה הקדושה, כך האמת והגאולה תתקרב לעולם. כולנו שותפים לדרך, לתורות, לחסדים, לשיעורים, לעבודת ה׳, לצדקות ואף היסורים הקשים שאנו חיים איתם, יסורים שמעטים בעולם התמודדו עם כאבי גוף ונפש כאלו, יהיו כפרה על כלל ישראל, ובפרט לבני קהילת קודש ״שובה ישראל״.

בע״ה בימים הקרובים נשתדל בכח גדול, לעורר שערי פרנסה על הכלל, על הפרט, ונזכה כולנו לאורה גדולה. בע״ה בערב, כאיש אחד בלב אחד נחזק את השיעור, אשר הוא היום הקשר החזק כלפי חוץ עם הכלל. ונחדד ונעורר דברים, שישפיעו שפע רב מכל העולמות.

באהבה מרובה,
יאשיהו יוסף.

הרב פינטו

לאיזה תוכן תרצו לחזור:
הירשמו לניוזלטר שלנו לעדכונים מיידים: