מבזקים

ממתק לשבת פרשת בלק תש"פ

ידוע הפסוק במשלי "שם רשעים ירקב" ממנו לומדים חז"ל, שאדם לא יקרא לבנו על שמו של רשע כדי לא להנציח שם רשע. על פי זה, לא מובן למה פרשת השבוע נקראת פרשת בלק על שם רשע שרצה לפגוע בעם ישראל?

יוסף נחשון | י"א בתמוז תש"פ | יום שישי 3 ביולי 2020 | מערכת ישראל ניוז

היה פעם יהודי מבוגר שהיה לו בן יחיד ולקראת בר המצווה של הילד הוא החליט לקחת אותו לקבל ברכה מהרבי. הילד שמע שהרבי בוחן את הילדים על מה שלומדים ומאוד נלחץ מזה כי למעשה הוא לא בדיוק היה מהילדים שיושבים ולומדים בבית הספר וחשש מאוד מההרגשה הלא טובה שאביו יקבל, כאשר יגלה שבנו לא יודע כלום.

הם נכנסו ליחידות והילד ממש חושש, והנה מגיע הרגע והרבי פונה אליו בשאלה על משנה והילד עונה תשובה מדוייקת והרבי שואל עוד שאלה על אותה משנה, ועוד שאלה, הילד עונה תשובות ממש יפות והאבא מאושר.

מסתבר שתקופה קצרה לפני כן, הילד קיבל עונש מהמורה ללמוד בעל פה משנה אחת ובדיוק על המשנה הזו הרבי שאל אותו. האבא המאושר מעצים את הבן שלו ואומר לו ידעתי שאתה גאון וכו', כך קיבל הילד מוטיבציה ללימודים והחל להיות מהתלמידים הטובים בכיתה.

ידוע הפסוק במשלי "שם רשעים ירקב" ממנו לומדים חז"ל שאדם לא יקרא לבנו על שמו של רשע כדי לא להנציח שם רשע, על פי זה לא מובן למה פרשת השבוע נקראת פרשת בלק על שם רשע שרצה לפגוע בעם ישראל?

בתורת החסידות מוסבר שעבודת השם נחלקת לשני סוגים, יש עבודת השם של עשיית הטוב ויש עבודה של הפיכת הרע לטוב, כשיהודי לומד תורה ומקיים מצוות הוא עוסק בטוב עצמו אך כאשר יהודי עובר נסיונות ונלחם ברע הוא הופך את הרע לטוב ומעבודה זו יש לקב"ה נחת רוח רבה יותר.

לכן כתוב במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים אינם יכולים לעמוד, כי בכוחה של עבודת התשובה אפשר להפוך את הזדונות לזכויות ולהפוך את הרע עצמו לטוב.

בלק אמנם היה ניגוד גדול לקדושה, אבל מבלק יצאה רות המואביה, שממנה יצא דוד שממנו יצא משיח. לכן התורה קוראת לפרשה על שם בלק, אבל לא בלק המתנגד לעם ישראל אלא בלק של הפוטנציאל הגדול שממנו יצא מלך המשיח.

בפרשה זו מעבירה לנו התורה מסר חשוב מאוד. לפעמים יהודי מרגיש שאולי לא התנהג בצורה שנדרשת ממנו כיהודי וזה יכול לייאש אותו. אומרת לו התורה הנה תראה אפילו את בלק אפשר להפוך ולגלות ממנו את תכלית הקדושה, אז בטח שאתה יכול לגלות את הפוטנציאל שבך ולעשות טוב.

וכך גם כשמסתכלים על יהודי אחר ונראה שחלילה הוא מתנתק מהקב"ה, צריכים למצוא את הנקודה הטובה שבו ולדעת שמתוך הרע יכול לצאת הרבה טוב, ואם רק נעודד את הטוב שבתוכו נצליח להוביל אותו למקום האמיתי שלו.

בואו נסתכל סביבנו ונראה כמה טוב טמון בכל אחד, נעודד ונגלה את הטוב הזה וכך נזכה לביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.

בדוק גם

ממתק לשבת פרשת פנחס תש"פ

בפרשת השבוע מונה התורה את בני לוי ומציינת גם את משפחת הקרחי. נשאלת השאלה, הרי …