מבזקים

השבתת רכב עקב עבירות תעבורה

תוכן עניינים
הצעת חוק לשוטר

בתאריך 14 במאי 2006 הוחל ביישום התיקון לפקודת התעבורה לעניין השבתת כלי רכב שנהגיהם עברו עבירות חמורות. מטרת החוק לשמש כלי נוסף למאבק בתאונות דרכים ואמצעי להרתעת נהגים עוברי עבירות או בלשון החוק, איסור מינהלי על שימוש ברכב

עו"ד יהושע סרוסי | י"ב באדר תשפ"א | יום שלישי 24 בפברואר 2021 | מערכת ישראל ניוז

ס' 57א לפקודת התעבורה קובע מספר מקרים בהם שוטר מוסמך למסור לנהג הודעה האוסרת את השימוש ברכב לתקופה מסוימת. מה משמעות השבתת הרכב? שוטר שמבחין כי נהג ביצע עבירה מבין העבירות שקבועות בחוק (עליהן יש פירוט מאוחר יותר) יכול להחליט על נטילת רישיון הרכב מהנהג לתקופה קצרה, ולזמן אותו לשימוע בפני קצין.

השימוע הינו הליך מנהלי מול קצין משטרה, אשר קובע עוד בטרם הליך משפטי כלשהו, כי בנסיבות שבהן נעברה עבירה יש מסוכנות שמצדיקה להשבית את הרכב שבו נעברה העבירה לתקופה מסוימת.

בעיקרון, סמכות הקצין להשבית את הרכב יהיה לתקופה של 30 ימים. אולם, אם מדובר ברכב אשר הושבת בעבר, הוא יכול להשבית את הרכב לתקופה של 60 ימים.

מה קורה אם לא התייצבתי למועד השימוע שאמרו לי להגיע?

קצין המשטרה יכול להחליט להשבית לי את הרכב שלי, גם אם לא התייצבתי במועד שקבעו לי כל עוד הוא בטוח שהודיעו לי על מועד הדיון. בהקשר הזה חשוב לבדוק שההודעה על השימוע הועברה לבעל הרכב ולא בהכרח למי שביצע את העבירה ברכב (במידה ומדובר באנשים אחרים.)

מתי מתחילה להימנות תקופת ההשבתה?

גם במקרה של השבתת הרכב, כמו במקרה של פסילת הרישיון, בהחלטה של הקצין על השבתת הרכב אין די, שכן, בעל הרכב מתבקש לאחסן את רכבו במגרש אחסנה ספציפי. תקופת ההשבתה מתחילה להיספר החל מהמועד שבו איחסן בעל הרכב את רכבו במגרש האחסנה. באם לא אחסן את הרכב, גם אם לא נהג בפועל, מניין הימים לא מתחיל להיספר.

בגין אילו עבירות ניתן להשבית את הרכב ?

העבירות שעליהן רשאי שוטר, או שופט לצוות על השבתת הרכב (בכפוף לסייגים הקבועים בחוק):

עבירות אלו מפורטות בתוספת השביעית לפקודת התעבורה וכוללת בין היתר

הובלת מטען חורג העולה על המשקל הכולל המותר על פי רישיון הרכב

הסעת נוסעים מעל המספר המותר בחוק

הסעת נוסעים בשכר ללא היתר

הסעת נוסעים במונית מעל המספר המותר על פי רישיון הרכב

נהיגה ברכב ציבורי או אוטובוס פרטי או רכב מסחרי, מעבר למספר השעות הרצופות המותרות לנהיגה

שימוש ברכב שניתנה לגביו הודעת איסור שימוש

נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג

בעל רכב המתיר למי שאינו מורשה לנהיגה באותו סוג רכב לנהוג ברכבו

נהיגה בזמן פסילת רישיון הנהיגה

נהג חדש בתקופת ליווי ללא נהג מלווה וכן נהג חדש שטרם מלאו לו 21 המסיע יותר משני נוסעים ללא נהג מלווה

נהיגה במצב של שיכרות או תחת השפעת סמים

נהג המעורב בתאונת פגע וברח- הפקרת פצוע לאחר היפגעותו בתאונת דרכים

אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל בהתקרב הרכבת או כשהרכבת נראית או נשמעת או משמיעת אות אזהרה

אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל כאשר המחסום שלפני המפגש חוסם את הדרך או חלק ממנה או מתחיל להתנועע לקראת חסימת הדרך או  פתיחתה י עצירה לפני מפגש מסילת ברזל כאשר המחסום שלפני המפגש חוסם את הדרך או חלק ממנה או מתחיל להתנועע לקראת חסימת הדרך או פתיחתה

עקיפת רכב באופן המפריע לתנועה ומסכן המשך נסיעתו של רכב אחר

עקיפה, ניסיון עקיפה או הסתת רכב שמאלה או ימינה על מנת לעקוף רכב או בעל-חיים החוצה קו הפרדה רצוף אלא אם כן בסמוך לו בצדו הימני נמצא קו מקווקו

אי-ציות להוראת תמרור עצור

נהיגה ברכב שנמצא על ידי הבוחן במצב שעלול לסכן עוברי דרך

נהיגה בניגוד להוראות חוק איסור נהיגה בחוף ים בתחום רצועת קרקע ברוחב של 100 מטרים לאורך הים מנקודת גאות המים שבחוף

הוחלט לאסור עלייך להשתמש ברכב. מה אתה יכול בכל זאת לעשות ?

חשוב להבין שהמטרה של השבתת הרכב  אינה להעניש את הנהג, אלא להרחיק את  הרכב  המסוכן  כרגע מהכביש. ולכן, באם תחליט שלא לציית ולהמשיך לנהוג ברכב, בתי המשפט מתייחסים לכך בחומרה רבה.

פקודת התעבורה קובעת כי הנהג ו/או בעל הרכב יכולים לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל את האיסור. עם הגשת הבקשה לביטול איסור השימוש, יקבע ביהמ"ש לתעבורה דיון בבקשה תוך מספר ימים על מנת שתהיה החלטה של בית המשפט בטרם  תסתיים תקופת איסור השימוש. ביהמ"ש אשר דן בבקשה יכול להיעתר לבקשה ולהורות על ביטול איסור השימוש לאלתר, להשאיר את החלטת הקצין על כנה או להחליט על קיצור התקופה. אחד מהשיקולים שבית המשפט ישקול הוא באם בעל הרכב ידע כי הרכב נוסע על ידי הנהג שנתפס מבצע את העבירה או לחילופין אם נהג הרכב ביצע במכונית שימוש בניגוד להוראות המפורשות של בעל הרכב, ובעל הרכב עשה כל שביכולתו על מנת למנוע את דבר העבירה, אם השתכנע בית המשפט כי הרכב נלקח על ידי הנהג מבעליו ללא ידיעתו והסכמתו של בעל הרכב או בניגוד להוראות המפורשות של הבעלים, ייתכן שאיסור השימוש יבוטל.

במהלך הבקשה לביטול איסור השימוש ברכב, השופטים בבתי המשפט לתעבורה בוחנים ובודקים את כלל הראיות בחומר החקירה שבידי התביעה, במידה ואין ראיות כנגד הנהג המורשע בדבר העבירה בגינה הוטל איסור השימוש ברכב, בית המשפט יבטל באופן מיידי את תקופת איסור השימוש שהוטלה. בנוסף, בית המשפט בוחן את נסיבות קרות האירוע. עד כמה חמור היה האירוע? וכן שוקל את מצבו האישי של הנהג ונסיבותיו האישיות לביצוע העבירה בגינה הוטל איסור השימוש ברכב וכן שיקולים חשובים נוספים.

באיזה שלב מומלץ לפנות לייעוץ משפטי?

מומלץ לפנות לעורך דין העוסק בתחום התעבורה כתחום עיקרי. הוא יוכל לסייע  בייעוץ החל מלפני השימוע הזדמנות של הנהג לשכנע את קצין המשטרה שאין הצדקה להשבית את הרכב שלו. בהחלטה שלו מתחשב קצין המשטרה בשיקולים רבים ביניהם העבר התעבורתי של הנהג, בחשיבות הרכב לצורכי פרנסה, לצורכי הבית, לצורכי רפואה ובריאות, וכו' מכאן החשיבות הרבה של ייעוץ וייצוג משפטי בהליך שימוע שיסייע להבין כיצד ניתן לשכנע את קצין המשטרה שזה לא המקרה שבו מומלץ להשבית את הרכב. במידה והדבר לא צלח ובכל מקרה החליט קצין המשטרה להשבית את הרכב, הרי שכאמור ניתן לפנות לבית המשפט, ושם ישנו ערך מוסף רב בליווי על ידי  עורך דין העוסק בתחום תוך הגשת בקשה לקיום  דיון דחוף בבקשה לביטול  איסור השימוש. בית המשפט ידון בבקשה לביטול ויחליט בהתאם לנסיבות האם לבטל את איסור השימוש, לאשר אותה או לקצר אותה. בית המשפט יכול לבטל את הודעת איסור השימוש מהנסיבות: הרכב נלקח בלי ידיעתו ובלי הסכמתו של בעל הרכב; מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב, ובעל הרכב עשה כל שביכולתו כדי למנוע את העבירה, וכן עוד נסיבות נוספות וגם נסיבות  אישיות.

מדור זה אינו בא להחליף  ייעוץ משפטי ואין להסתמך על האמור בו מבלי להיוועץ קודם בעורך דין העוסק בתחומים הרלוונטיים.

יהושע סרוסי משרד עורכי דין 050-8811504
סגן יו"ר (משותף) ועדת תעבורה של לשכת עורכי הדין, חבר ועדת צבא וביטחון של לשכת עורכי הדין

דוברות המשטרה
דוברות המשטרה

 

לאיזה תוכן תרצו לחזור:
הירשמו לניוזלטר שלנו לעדכונים מיידים: