מבזקים

הרב יאשיהו פינטו: "במופלא ממך אל תדרוש"

תוכן עניינים

במלאכת מחשבת מדויקת מסביר הרב יאשיהו פינטו מדוע קרה האסון הנורא בהר מירון ביום הקדוש, באור הגדול, ביום ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי שהוציא לעולם את הכוח של הזוהר הקדוש, האור הגדול שאין שני לו: "ישנו יסוד גדול בעבודת ה', במופלא ממך אל תדרוש. בדברים גבוהים וגדולים ממך אל תדרוש. תשאיר את זה לקב"ה"

רות קרייתי | כ' באייר תשפ"א | יום ראשון 2 במאי 2021 | מערכת ישראל ניוז

בשיחה מיוחדת שמסר אמש (מוצ"ש) ראב"ד מרוקו בעקבות האסון הנורא, בו קפחו את חייהם ארבעים ושמונה יהודים קדושים וטהורים, עמד בדבריו הרב פינטו על חובתנו בשעה זו, ובמה עלינו להתחזק במיוחד.

בדבריו אמר ראב"ד מרוקו כי ידוע שצדיקים במיתתם גדולים מבחייהם, ואם צדיק גדול כרבי שמעון בר יוחאי שעליו נאמר "שראוי הוא לסמוך עליו בשעת הדחק", ואם גדולתו של רשב"י גדולה כמו שאומר רבי יוחנן "מה שבת לכל אף רבי שמעון לכל. ואם ביום הילולתו של רשב"י , יום ל"ג בעומר, היום שרשב"י ביקש בזוהר הקדוש לשמוח לו שמחה גדולה קרה אסון כל כך גדול, הרי ודאי שחובה היא "נחפשה דרכינו ונשובה אל ה'" לפני שנמצא אתת עצמנו בפתח של דברים הרבה יותר קשים ומרים זוהי נורת אזהרה גדולה מהקב"ה להתעורר ולחזק ולהתחזק.


הרב האדמו"ר יאשיהו פינטו

"עלינו להתחזק באמונה, ולדעת שהקב"ה קורא לנו בקול גדול, להתעורר לפני שיהיה חלילה סכנות גדולות יותר". שיחה מרטיטה של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו, בעקבות האסון הנורא במירון, על החובה להתחזק באמונה, להתרחק מהמקררים ברוחניות.

"כאשר הקב"ה נותן בעיה מתפללים עד גבול ולא לוחצים מעבר לכך הקב"ה אומר לא בדומה לאב שאומר לבנו תשובה. וגם כאשר אב אומר לבנו לא הוא עדיין אביו , וכאשר הקב"ה עושה דבר אנו צריכים לחיות עם הדבר ולקבלו באהבה ולדבוק בקב"ה בתמימות ובאמונה ולהדבק ברשב"י בכל הכוח ולהכפיל את לימוד הזוהר ואת עבודת ה' ולהכפיל את השמחה ברשב"י שמחה גדולה ועל מה שקרה לנקוט ב'וידום אהרון' לא ליפול לעצבות כי איננו יודעים מה רצונו של רשב"י ולא להיכנס לשמחה מרובה.
כך היה במות שני בני אהרון כאשר בני ישראל תרמו ובנו את המשכן בקדושה ובטהרה, משה בנה את המשכן אהרון חנך את המשכן, היתה שמחה עצומה ובשיאה של השמחה העילאית יצאו שתי ניצוצות אש ושרפו את שני בני אהרון, אהרון היה בהתלבטות קשה מצד אחד היום הוא יום חנוכת המשכן שטומנת בחובה שמחה עצומה ומאידך אבל על שני בניו הצדיקים והקדושים שהיו צריכים להיות ממשיכי הדור. אהרון בסופו של דבר שתק שנאמר "וידום אהרון", לא "וישתוק", אלא וידום, היינו אהרון הפסיק לחשוב ועצר את רגשותיו פשוט עצר את הכל.

כוחו של רשב"י
"ישנם הרבה קדושים וצדיקים אבל כוחו של רשב"י ושל משה רבנו זה כוח של שני צדיקים שבאופן מסוים זהו כוח אחד, ומציאות כוח קדושתם של שני צדיקים אלו הוא כוח מסוכן ולא פשוט. ישנם סיפורים לאורך ההיסטוריה שמעידים על כך, כך היה כאשר אחד מהגדולים מחה על המנהג לשרוף בגדים במדורה לכבוד רשב"י, (מנהג שנהגו בו גדולי עולם), ואותו גדול לא השלים את שנתו ונפטר באותה שנה, כך היה במעשה הידוע עם האר"י שאמר לרבי אברהם הלוי, שיענש בגלל A אמר "עננו" נחמה ובכה על חורבן בית המקדש ביום הילולת רשב"י, והוא אכן לא השלים שנתו.
ומסופר כי היו כמה גדולים שרצו לתקן שלא יעלו לציונו של רשב"י בל"ג בעומר בגלל חששות לפרצות רוחניות, רבנו האר"י הקדוש לרבי חיים ויטאל ואמר לו אם ימנעו עלייה לקברו של רשב"י ביום ההילולה יתרחש אסון עצום, כי כל דבר שנוגעים או מונעים ברבי שמעון בר יוחאי זו אש אוכלת.

להתחזק באמונה
"כל השבת חשבנו על מה שקרה במירון היה לנו כאב גדול ביותר אבל נזהרנו שלא להיכנס לעצבות ולצער כי רשב"י מקפיד, חשבנו מה הדבר הקשה שהקב"ה עשה לעולם הרי הקב"ה לא עושה דברים סתם בעולם, "אין אדם נוקף אצבע מלמטה אלא אם כן גוזרים עליו מלמעלה" ,אדם לא יכול להזיז אצבע אלא אם כן נגזר עליו כך בשמיים, וכאן הגזירה הנוראה על אנשים קדושים ותמימים, תינוקות של בית רבן, ואנשים שהגיעו מחו"ל לשמוח בשמחה של רשב"י . כך ביום פטירתו של רשב"י שביקש שישמחו ביום הילולתו קורה האסון הזה, להיות שמח אי אפשר להיות עצוב זו סכנה, הרי שהחובה היא "וידום אהרון" , לנסות להבין ולסדר בשכלינו על מה ולמה עשה ה' כך, ובמה צריך להתחזק ולקראת מה פנינו מועדות כי כל דבר שעושה הקב"ה הוא סימן לבאות, מתווה דרך למה שעומד לבוא לעולם.

אנחנו יודעים כבר תקופה שיש בשמים תזוזות וכיסאות שבעים אומות העולם לא רגועים וזזים ובעולם יש בו תזוזות גדולות גם אם זה לא נראה בעולם אבל יש תזוזות קשות של מלאכי שבעים אומות העולם בשמים שאין לדעת לאן זה ילך. איננו יודעים מה יבוא ואסור לנבא ומי שמנבא עובר על דברים קשים. אולם מבשרי אחזה אלוקה, מהיסודות שלמדנו מהתורה הקדושה מרגישים שיש תזוזות לא בריאות ולא טובות.

ולאחר האסון שקרה ביום הילולת רשב"י שנאמר עליו "ראוי הוא רשב"י לסמוך עליו בשעת הדחק", יותר דחק מכך שמוסרים קדושים וטובים מעם ישראל נשמתם לבורא עולם ביום הילולת רשב"י שרשב"י אומר לשמוח ביום הילולתו, ועוד מובא בספרים שבכל הדלקה שמדליקים רשב"י נמצא מעל אותה מדורה ואנו יהודים מאמינים בני מאמינים ואף אחד לא יכול לקחת לנו את האמונה הצרופה והתמימה, לא הסיטרא אחרא ולא כל הדיבורים והבלבולים.

ניתן לראות זאת בגירוש ספרד כאשר כל החכמים הגדולים שנחשבו למשכילים התנצרו ואילו האנשים התמימים שהאמינו בקב"ה בתמימות נשארו יהודים, כל אדם שנשאר באמונה שלימה ותמימה בקב"ה ואוהב את הקב"ה בלי הרבה הבנה הוא נשאר יהודי למרות כל הסבל הגדול שסבל, חלקם נשרפו ונטבחו אך הם זכו להישאר יהודים, אנחנו נידבק בתמימות כמו אבותינו הקדושים שנאמר "אשרי תמימי דרך", כמו שאבותינו לא שאלו יותר מידי שאלות כך גם נהיה אנחנו".

שובו מדרכיכם וחיו
"אולם בכדי להרגיע את נפשנו ולהבין מה ה' רצה? ומדוע קרה כדבר הזה? אנו אומרים דברים אלו לבני הקהילה :"שובה ישראל", התורה הקדושה אומרת שאין רוצה הקב"ה במיתתם של רשעים", "שובו מדרככם וחיה", הכוונה שהקב"ה אינו חפץ שהרשעים ימותו אלא ישובו בתשובה ויחיו.

הקב"ה אינו מלך אכזר שקבע חוקים והאדם שעובר עליהם מקבל עונש מוות לא כך הם פני הדברים אלא הקב"ה רוצה שכולם יחזרו בתשובה. כי כל בר ישראל אף שחטא ישראל הוא שנאמר "ועמך כולם צדיקים" , זאת אומרת שגם כאשר יהודי עובר עבירה ולא חצה את הגדר להיקרא ישראל (אפיקורס וכדומה) אף על פי שחטא ישראל הוא.
אך מאידך יש גמרא מפחידה שאומרת שכאשר יש חרון אף ומתים צדיקים כפרה של עם ישראל , הגמרא במסכת בבא בתרא מביאה את הפסוק " כי תצא אש ומצא קוצים ונדלק הגדיש" ודורשת הגמרא ואומרת " כי תצא אש" מדוע יוצאת אש וחרון אף מהקב"ה? בגלל הקוצים שהם האנשים הרשעים, נשרף הגדיש שאלו הם הצדיקים נשרפים. ולאחר שנשרפים האנשים הצדיקים נשרפים גם הרשעים.

נשאלת שאלה הקב"ה אינו חפץ במיתתם של רשעים אלא שיעשו תשובה ויחיו אם כך מדוע הורג ה' את הצדיקים?
ראינו לפני מספר שנים יסוד מפחיד שבכל זמן שיש רשעים (קוצים) בכל דור הרשעים הם בצורה שונה, פעמים שנלחמים נגד התורה ופעמים נלחמים נגד האמונה וכן על זו הדרך, כאשר יש רשעים (קוצים) שמכלים את הכרם הולך הקב"ה לצדיקים (הגדיש) בדברים המיוחדים שהם צדיקים בהם והם הלימוד זכות של העולם כולו והייחודיות שלהם היא ההפך ממה שהרשעים פגומים במעשיהם, היינו שאם נדלקת אש בגלל הרשעים שעשו עבירה מסויימת אז הגדיש שישרף יהיו אנשים שמובחרים וטובים בניגודיות של אותה עבירה שעשו הרשעים.
אם נתבונן כל הגדיש שנשרף במירון ביום הילולת רשב"י שנאמר עליו שראוי לסמוך עליו בשעת הדחק, ועוד אמר רשב"י שאם יש שני צדיקים בדור הוא ובנו אלעזר הם הצדיקים, "וכן אמר רשב"י "יכול אני לפטור את העולם מן הדין מבריאת העולם עד הסוף".

ובמקרה זה נדלק אש אך הקב"ה לא הלך לקוצים ( הרשעים) כי אינו רוצה במות הרשעים אלא פנה לגדיש (הצדיקים שנספו במירון) ותשובה שאנו צריכים לעשות בדור זה יותר מכל דור היא בתמימות ללכת לקברי צדיקים ולהוציא מתוכנו את כל ההתבוללות הפנימית שיש בעם ישראל.

בעבר ההתבוללות הייתה מגויים היום לצערנו ההתבוללות היא מיהודים שכל אחד מנסה להיות כמו חברו ולחקות אותו ובעוונות הרבים במחנה הקדוש של עם ישראל יש התבוללות של יהודים מיהודים, פוגמים באמונה, פוגמים בתמימות ולגרום לנו להיות ככל העמים ומעולם עם ישראל לא רצה להיות ככל העמים,

אדם שהולך בדרך של חכמות זרות הוא הורס ומכלה את משפחתו הגם שברגע זה הדבר אינו נראה לעין אך הוא עלול להראות בדורות העתידיים.

עם ישראל נמצא בזמן מאוד רגיש ואחד הדברים הרגישים של עם ישראל, זו האמונה הזכה והברה בקב"ה והאש שיצאה לעולם זה בגלל הקוצים, חוסר אמונה ותמימות כאשר על כל דבר אדם תוהה תהיות אולי זה לא מדויק , או בגלל קדמת העולם הדבר אינו קשור היום אלא לדורות קודמים, בעקבות כך לקח הקב"ה את הצדיקים (הגדיש) שעמדו ונפחו את נשמתם באמונה תמימה בהילולת רשב"י שהם ההפך מהקוצים שיש בהם חוסר אמונה ותמימות. הגדיש , הצדיקים שנפחו את נשמתם ביום הילולת רשב"י שבו אמר רבי שמעון לתלמידיו "תשמחו בי שמחה גדולה כי אני מגלה את זוהר התורה וסודותיה הגדולים".

היום הזה הוא יום של שמחה לדורי דורות ורשב"י מקפיד שישמחו בל"ג בעומר ,וביום זה הגדיש נשרף שהיה בסמל שהקוצים פגומים בו שסמל התיקון הזה הוא תמימות ,אמונה תמימה בצדיקים אמונה תמימה ברשב"י ובקב"ה וצריך לדעת שאותם צדיקים מתו על קידוש ה' הם בתוך הגדר של צדיקים שמתו על קידוש ה', אותם צדיקים שמתו בקדושה ובדביקות ובאמונה חזקה באסון במירון זה כוח גדול שהם נקראים הרוגי קדושה.

חשוב לדעת שצריך לחזק בכל הכוח את הלימוד והאמונה של רשב"י מכוון שהאסון שקרה במירון יכול לגרום לאדם לרדת באמונה שזהו חלק מעצת היצר הרע להפחית את אחרית הימים את הגאולה השלימה כמו שכתוב על הזוהר הקדוש "עתידה תורה זו של הקבלה היא לעמוד איתנו" בכדי לתקן זאת צריך להכפיל את האמונה ,מכוון שהיצר הרע וחיילותיו מכניסים לאדם תהיות באמונה בכדי להחליש את האמונה

ולשאלה שעולה לרוב היא, מדוע קרה כך? והתשובה היא פשוטה "כי כך ה' רצה. כי אנו אנשים תמימים ומה שעושה לנו הקב"ה אנו מקבלים באהבה".

"כאשר הקב"ה נותן בעיה מתפללים עד גבול ולא לוחצים מעבר לכך הקב"ה אומר לא בדומה לאב שאומר לבנו תשובה. וגם כאשר אב אומר לבנו לא הוא עדיין אביו, וכאשר הקב"ה עושה דבר אנו צריכים לחיות עם הדבר ולקבלו באהבה ולדבוק בקב"ה בתמימות ובאמונה ולהדבק ברשב"י בכל הכוח ולהכפיל את לימוד הזוהר ואת עבודת ה' ולהכפיל את השמחה ברשב"י שמחה גדולה ועל מה שקרה לנקוט ב"וידום אהרון" לא ליפול לעצבות כי איננו יודעים מה רצונו של רשב"י ולא להיכנס לשמחה מרובה.
להניח למחשבה עד שהקב"ה יוביל אותה לדרך נכונה ודרך טובה ולקבל על עצמינו אהבת חינם ,אהבת ישראל הרעש הזה הוא רעש גדול בעולם ששובר את העקמומיות שבלב. וללמוד יסוד גדול שבדרכי נועם אפשר להשיג עולמות וחכמה בדרכי נועם.

לאיזה תוכן תרצו לחזור:
הירשמו לניוזלטר שלנו לעדכונים מיידים: