מבזקים

הרב קוק: "ביום ההוא בא מספר ההרוגים לפני המלך"

הרב דב קוק בדברי כאב, הספד וחיזוק לאחר האסון בל"ג בעומר במירון. דברים שנאמרו לאחד מתלמידיו במהלך הלילה בו התגלו פרטי האסון הנורא

צבי סרוסי | כ' באייר תשפ"א | יום ראשון 2 במאי 2021 | מערכת ישראל ניוז

הלילה, עלה האדמו"ר, הרב דב קוק להר מירון להתפלל על הנספים באסון שפקד את ישראל בהילולא של ל"ג בעומר. עם היוודע דבר האסון, אמר הרב לאחד התלמידים את הדברים האלה: "ביום ההוא בא מספר ההרוגים לפני המלך. בענין הזה חייב לבקש, ולהיות משיח, אם כל כך הרבה אנשים בציון רשב"י בל"ג בעומר, בתוך שירת "אני מאמין" על משיח, כאשר רבבות רבבות שכולם אהובים וברוכים שם, כולם צדיקים שם, באים לרשב"י עם כל הדוחק והקושי והטרמילים על הכתף עולים את ההר, ובל"ג בעומר אצל רשב"י בהדלקה העיקרית והחשוובה שם שעושה הרב התולדות אהרון שליט"א, ובתוך זה שרים אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואז קורס מה שקורס, ובתוך כך קשה לתאר את מספר ההרוגים.


הרב קוק במסוק בדרך למירון

"ביום ההוא בא מספר ההרוגים לפני המלך", זה כבר מספר נורא ואיום שאי אפשר לומר אותו, ועדיין עוד לא מבטיחים שלא יעלה המספר הזה חס ושלום, עדיין לא מובטח לנו כלום, ברור וברור שזה מחייב ביאת משיח, חייב להפעיל עכשיו את מאמר חז"ל "לפום צערא אגרא".

את מספר היתומים אינני יודע כרגע, קשה מאוד לספור אותו, ברור שיש כאן עכשיו עשרות יתומים, ויותם בן עוזיהו עמהם.
יותם בן עוזיהו הצטרף לרשב"י, היום הוא הצטרף אליו כי עכשיו יש יתומים ויתום זה יותם אותם אותיות, והם מצרפים ברגע זה את יותם בן עוזיהו עם רשב"י ורבי אלעזר בנו. "בן יכבד אב" – זה יותם, ורבי אלעזר בנו נטפל בן לאבא ויותם בן עוזיהו עשה את זה, כי עליו נאמר "בן יכבד אב" והוא מטפיל את רבי אלעזר לאביו רשב"י, ואז החוט המשולש לא במהרה ינתק.

יותם-יתום, יש הרבה יתומים עכשיו, יותם נכנס עכשיו עם הבית דין של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו ויותם בן עוזיהו, לבנות עכשיו את כל בשורת משיח ברגע זה, אומנם זה לפום צערא אגרא, ועם ישראל שילם עכשיו מחיר יקר ביותר.
"ביום ההוא בא מספר ההרוגים לפני המלך" – זה מלכו של עולם, ברגע זה בא מספר ההרוגים לפני המלך, קראו את האידרא שזה מרמז על חודש אדר, ובחודש אדר כתוב במגילה "ביום ההוא בא מספר ההרוגים לפני המלך", ואז "ויאמר המלך לאסתר המלכה מה בקשתך" – אם כזה צער בא לפני המלך, הוא מיד אומר לכנסת ישראל מה בקשתך עד חצי המלכות, ואם על המלך טוב ינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, עכשיו אנחנו נמצאים בגלות, קראו את האידרא המרמזת על חודש אדר, אנא אסתר (שהיא כנסת ישראל) תגידי לפני המלך "תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד" ועכשיו בא מספר ההרוגים לפני המלך מלכו של עולם, ויש הרבה יתומים, יתום ויותם שזה יותם מלך יהודה שהוא רמז "יתום ואלמה יעודד ודרך רשעים יאבד" שכל הרשעים לא יוכלו עלינו להשמידנו.

אין לי מה מה להגיד יותר כי הצער הוא ודאי יותר גדול מכל מה שאמרתי עכשיו, וכל שכן מי שנמצא שם, וכל שכן מי שנמצא בתוך האבילות שבכלל אי אפשר… והכל דיבורי סרק לגביו, אבל לגבי עם ישראל יהי רצון שהדברים אכן יפעלו את פועלם ויבוא משיח עוד היום בזכות רשב"י ורבי אלעזר בנו ויותם בן עוזיהו עמהם.

בורא עולם מרוב שאת הצער לא מבינים, את האסון לא מבינים ואי אפשר לעכל אותו, אז מידה טובה מרובה ממידת פורענות פי חמש מאות, אם את כזה צער ניתך עלינו שאי אפשר להבין אותו ולא משיגים אותו, אז עכשיו מידה טובה מרובה פי חמש מאות שגם נשיג אותה פי חמש מאות כמו שלא משיגים את הצער, והרקותיו לכם ברכה עד בלי די, שלא נבין איזה טובה עד שיבלו שפתותינו מלומד די ביחס ובפרופורציה של האסון הזה. קיבלנו אסון שאי אפשר להבין אותו בשום פנים ואופן והוא מעל כל סברא אנושית, ומידה טובה עלינו פי חמש מאות, ממידת פורענות לפי היחס שאמרנו, ויהי רצון שה' יפרע לנו את הציק הזה בעגלא ובזמן קריב". סיים הרב את דבריו

בדוק גם

כוהנים יוכלו להיכנס לבתי חולים ללא חשש טומאה

פתחו שערים: לראשונה נמצא פתרון להסדרי טהרה מיוחדים שיאפשרו כניסת כוהנים לבית חולים, ללא חשש …