מבזקים

משרד הבריאות: חיסוני ילדים לקורונה יתקיימו בבית הספר

תוכן עניינים
נחמן אש המנהל הכללי של משרד הבריאות חתום על צו המורה לכל מוסד להישמע להוראות צו השעה ולאפשר לצוותים הרפואיים לחסן את תלמידי בית הספר לקורונה, ללא התנגדות
חיסון ילדים, בדיקת מטוש

נחמן אש המנהל הכללי של משרד הבריאות חתום על צו המורה לכל מוסד להישמע להוראות צו השעה ולאפשר לצוותים הרפואיים לחסן את תלמידי בית הספר לקורונה, ללא התנגדות

רות קרייתי | ח' בכסלו תשפ"א | יום שישי 12 בנובמבר 2021 | מערכת ישראל ניוז


באדיבות סופיה ישראל

להלן הצו עליו חתם מנכ"ל משרד הבריאות נחמן אש
"צו בריאות העם":

נגיף הקורונה החדש, מתן חיסונים נגד nCoV בבתי ספר, הוראת שעה התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(1()ב( ו–)ג( לפקודת בריאות העם, 1940 ,אני מצווה לאמור:

הגדרות 1. בצו זה "בעל מוסד" כהגדרתו בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות, התשפ"א-2021

"מוסד" – בית ספר שניתן בו חינוך יסודי או חינוך על יסודי שבו לומדים תלמידים בכיתה ז' ומעלה

"עובד" – כהגדרתו בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) התש"ף-2020. אפשרות כניסה 2

א': מנהל מוסד ובעל מוסד יאפשרו לצוותים רפואיים מטעם משרד הבריאות להיכנס לחצרי המוסד בשעות שבהן מתקיימים לימודים, לצורך מתן חיסונים נגד  nCoV לתלמידי המוסד ולעובדיו.

ב': מנהל המוסד ובעל המוסד יקצו מקום בשטח המוסד שבו יהיה ניתן לתת את החיסונים כאמור בסעיף קטן.

ג': מנהל המוסד או מי מטעמו ירכז את אישורי ההורים למתן החיסונים לתלמידים וימסור אותם לצוותים הרפואיים.

ד'. הצוותים הרפואיים יתאמו את מועד ומקום מתן החיסונים עם מנהל המוסד וינהלו את תהליך מתן החיסונים בשטח שהוקצה לצורך מתן החיסונים.

תוקף 3. תוקפו של צו (תוקפו של צו בריאות העם ) זה למשך תקופת נגיף הקורונה החדש בידוד בית והוראות שונות (הוראת שעה) התש"ף-2020. י' באלול התשפ"א (18 באוגוסט 2021)

נחמן אש המנהל הכללי של משרד הבריאות.


לאיזה תוכן תרצו לחזור:
הירשמו לניוזלטר שלנו לעדכונים מיידים: