מבזקים

פרשת השבוע: משפטים

תוכן עניינים

פרשת משפטים היא פרשת ח"י. לאחר הסיפור העוצמתי של מתן תורה שמופיע בפרשת יתרו, פרשת משפטים כוללת דווקא ציווים ורשימת דינים העוסקים בהתנהלות שבין אדם לחברו. עם זאת, בסוף הפרשה מובאים פרטים נוספים בסיפור מתן תורה – מאורעות שקרו לפני ואחרי המעמד בהר סיני

יוסי נחשון | י"ח בשבט תשפ"ב | יום חמישי 20 בינואר 2022 | מערכת ישראל ניוז

בפרשה יש אוסף גדול של חוקים שניתנו גם הם על הר סינַי. החוקים עוסקים בתחומים שונים: דינֵי נפשות, נִזקֵי גוף, דינֵי גניבה ורכוש, דינֵי נזקים הנגרמים על ידי בהמות או אש, חוקים נגד מנהגי אלילים.

בפרשה גם דינים הקשורים בחגים ובשבת, ובשנת השמיטה. משה בונה מזבח לה' ועל ידי העלאת קורבנות וזריקת דמם על המזבח נכרתֶת ברית בין העַם לה'. משה עולה אל הר סיני כדי לקבל את הלוחות, ושוהה שם ארבעים יום וארבעים לילה.

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם", אומר בורא העולמים למשה ומצווה אותו להעביר לבני-ישראל רשימת דינים ארוכה העוסקים במצוות שבין אדם לחברו. רשימת הדינים מחולקים לפי נושאים, ולא לפי סדר הפרשה: דיני עבדים, רצח, פציעה, שמירת רכוש ושור, גנבים ומזיקים, שומרים, יחס הוגן, בתי דין, דינים.

כאן מגיע תורם של ההוראות הבאות: לא לשמוע לשון הרע, להחזיר גם אבידת שונא ולעזור לו. ומספר הוראות לדיינים: לא להטות משפט, להתרחק משקר ולא לקחת שוחד "כי השוחד יעוור פקחים", ומצוות שמיטה: לשמור את השנה השביעית, מכל מלאכה בשדה (בארץ ישראל), ולהפקיר את יבולה עבור העניים.

הארץ המובטחת: אלוקים מבטיח כי הם יכנסו לארץ המובטחת. "הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמרך בדרך" אומר האלוקים, ובכך רומז כי בני-ישראל עתידים לחטוא ורק המלאך יתלווה אליהם ולא השכינה עצמה. הישמרו שלא ללמוד ממעשיהם הרעים של יושבי הארץ, מזהיר אותם בורא העולם. הוא מציין כי הוא לא ישמיד את יושבי הארץ בבת-אחת כדי שהארץ לא תהפוך לשממה, אלא בשלבים.

הכנות למתן תורה: למרות שמתן תורה תואר בפרשה הקודמת, בסוף פרשת משפטים התורה מתארת את ההכנות לקראת המעמד הגדול. יחד עם אהרון, נדב ואביהוא ושבעים זקני ישראל ניגש משה אל ההר אך רק הוא ניגש אל הענן. כשהוא שב הוא מוסר לעם את דברי האלוקים והם משיבים לו בפה אחד "כל הדברים אשר דיבר ה' נעשה". משה רבינו מעלה על כתב את כל דברי התורה מסיפור בריאת העולם ועד ליום הכתיבה. למחרת הוא מקריב קורבנות ובונה ומצבה לכל שבט. מדם הקורבנות הוא מזה על המזבח ועל העם ובני ישראל אומרים "נעשה ונשמע".

שני לוחות הברית: לאחר-מתן תורה משה עולה אל הר סיני לקבל את הלוחות ומפקיד את הזקנים יחד עם אהרון וחור לדון את העם כאשר הוא ישהה בהר. הוא שוהה בהר ארבעים יום וארבעים לילה. כאן מגיע תורם של ההוראות הבאות: לא לשמוע לשון הרע, להחזיר גם אבידת שונא ולעזור לו. ומספר הוראות לדיינים: לא להטות משפט, להתרחק משקר ולא לקחת שוחד "כי השוחד יעוור פקחים".

ומצוות השמיטה: לשמור את השנה השביעית, מכל מלאכה בשדה (בארץ-ישראל), ולהפקיר את יבולה עבור העניים.

 

לאיזה תוכן תרצו לחזור:
הירשמו לניוזלטר שלנו לעדכונים מיידים: