מבזקים
דף הבית / יהדות וקהילה / הלכות והנהגות ליום שלישי יט' טבת התשע"ז nכבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

הלכות והנהגות ליום שלישי יט' טבת התשע"ז nכבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא" – הלכות והנהגות ליום שלישי יט' טבת התשע"ז מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א מתוך הקונטרס החדש לימי השובבי"ם אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה
לע"נ הצדיק רבי חיים פינטו הגדול זצוק״ל

א. בגמרא (ברכות ו:) אמר מר זוטרא אגרא דתעניתא צדקתא, ורש"י פירש שנותנים צדקה לערב לפרנסת העניים שהתענו היום. ועיין במטה משה (סימן תשנה) שכתב, וסימן לדבר תענית אותיות תת-עני.ובמסורת הש"ס הביא מקור לדברי רש"י מהא דמובא בגמרא (סנהדרין לה.) אמר רבי יצחק כל תענית שמלינין בו את הצדקה כאילו שופך דמים, שנאמר (ישעיה א, כא) "מלאתי משפט צדק ילין בה ועתה מרצחים". וה"מ בריפתא ותמרי, אבל בזוזי חיטי ושערי לית לן בה. ופירש שם רש"י וז"ל, "כל תענית". רגילין היו בלילי תענית לעשות צדקה והיו עיני העניים נשואות לכך, ואם ילינו נמצא עניים רעבים שנשענו על כך, "וה"מ". במקום שרגילין לחלק ריפתא ותמרי דבר המוכן לאכול, "אבל זוזי וחיטי ושערי". לא נשענו העניים עליהם אותו הלילה, ולית לן בה עד מחר עכ"ל רש"י.

ב. הנה מובא מדברי רש"י, שכל המעליותא של צדקה ביום התענית היא ליתן צדקה במקום שרגילין ליתן פת לעניים שהתענו היום, והיו עיני עיניים נשואות לכך, ועל זה אמר מר זוטרא אגרא דתעניתא צדקתא. וכן על זה נאמר על תענית שמלינים בה את הצדקה כאילו שופך דמים, וכמו שנתבאר בגמרא לדעת רש"י.

ג. וכך נפסק להלכה בשו"ע בהלכות צדקה (יו"ד סי' רנו, ס"ב) וז"ל, בתענית מחלקים מזונות לעניים, וכל תענית שאכלו העם ולנו ולא חילקו צדקה לעניים, הרי אלו כשופכי דמים. במה דברים אמורים, בשלא נתנו להם הפת והפירות, אבל אם אחרו המעות או החיטים אינם כשופכי דמים ע"כ. א"כ ידע האדם או שערב התענית יתן צדקה או בסוף התענית יתן צדקה.

— לימוד שתי משניות יומי —
לע"נ הצדיק רבי מאיר שלום אבוחצירה בן פרחה – ה"בבא מאיר" זצוק״ל

יומא, פרק ג' משנה א':
אָמַר לָהֶם הַמְמֻנֶּה, צְאוּ וּרְאוּ אִם הִגִּיעַ זְמַן הַשְּׁחִיטָה. אִם הִגִּיעַ, הָרוֹאֶה אוֹמֵר, בַּרְקַאי. מַתִּתְיָא בֶּן שְׁמוּאֵל אוֹמֵר, הֵאִיר פְּנֵי כָל הַמִּזְרָח עַד שֶׁבְּחֶבְרוֹן. וְהוּא אוֹמֵר הֵן:

יומא, פרק ג' משנה ב':
וְלָמָה הֻצְרְכוּ לְכָךְ, שֶׁפַּעַם אַחַת עָלָה מְאוֹר הַלְּבָנָה וְדִמּוּ שֶׁהֵאִיר מִזְרָח, וְשָׁחֲטוּ אֶת הַתָּמִיד, וְהוֹצִיאוּהוּ לְבֵית הַשְּׂרֵפָה. הוֹרִידוּ כֹהֵן גָּדוֹל לְבֵית הַטְּבִילָה. זֶה הַכְּלָל הָיָה בַמִּקְדָּשׁ, כָּל הַמֵּסִיךְ אֶת רַגְלָיו טָעוּן טְבִילָה, וְכָל הַמַּטִּיל מַיִם טָעוּן קִדּוּשׁ יָדַיִם וְרַגְלָיִם:

זכות הלימוד תעמוד לרפואת והצלחת מו"ר עט"ר הצדיק רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א בן הרבנית זהרי.

 

 

מאת: בן ציון עטיה
מאת: בן ציון עטיה

 

 

NEWS1-13-947002589702607

בדוק גם

עשרה בטבת

מעלת צום עשרה בטבת

מעלת צום עשרה בטבת מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א בן ציון עטיה …