סקירה מהעבר: מלחמת יום העצמאות חלק ב'

האוכלוסייה הערבית מנתה כמיליון ומאתיים אלף תושבים, אך לא הייתה כה מאורגנת ולא עמד לרשותה כוח מאורגן. שני ארגונים ערביים, הנג'אדה והפתוה, שאגדו בעיקר את הנוער העירוני ועסקו באימונים קדם-צבאיים, לא היו בעלי משקל של ממש. עיקר הכוח היה השבאב העירוני והכפריים החמושים שפעלו בכנופיות. רובם הוזעקו לביצוע פעולה מסוימת ולאחריה חזרו לבתיהם. בין אלה … המשך לקרוא סקירה מהעבר: מלחמת יום העצמאות חלק ב'