מבזקים

קריאת קודש מכ"ק האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

תוכן עניינים

אלפי אנשים בארץ ובעולם קיבלו על עצמם לסיים קריאת ספר דברים בשבת קודש פרשת ואתחנן. העם היהודי, עם ישראל, עם סגולה, הוא בעיקר עם הספר.
אין דבר אשר מאחד ומייחד אותנו, גם את הרחוקים ביותר, מהתורה הקדושה, הספר אשר בו טמון כוחנו כעם.

אין ספק כי אין דבר בכל העולם אשר משתווה לתורת ישראל, ונביא מדברי כ"ק האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א, אשר מקדימים את ספר משנה התורה בהוצאת מכון יאשיהו בתוספת הנהגותיו של כבוד האדמו"ר .

כח הספרים בראשית, שמות, ויקרא ובמדבר מיתק הגלויות שהיו כנגדם.
כמו שאומר דוד המלך בתהילים (קכו א) "שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים" , "בשוב" ראשי תיבות, בראשית שמות ויקרא במדבר.

ספר בראשית, שהוא כנגד גלות בבל, אור התורה שלו שבר והחליש את כח הטומאה של גלות בבל, שישראל לא ישקעו בטומאתם.

ספר שמות, שהוא כנגד גלות מדי, אור התורה שלו שבר והחליש את כח הטומאה של גלות מדי, שישראל יוכלו להחזיק בקדושתם.

ספר ויקרא, שהוא כנגד גלות יון, אור התורה שלו שבר והחליש את כח הטומאה של גלות יון, שישראל לא ישקעו בטומאתם.

ספר במדבר, שהוא כנגד גלות אדום, אור התורה שלו שבר והחליש את כח הטומאה של גלות אדום, שישראל לא ישקעו בטומאתם.

והנה מגיע ספר דברים, שהוא משנה תורה.
ספר דברים ניתן על ידי משה רבנו אשר ראה שהגלות עומדת להתארך עוד, נתן לעם ישראל את ספר זה, שהוא ממתק את הגלות הזאת ופותח כל דלתות שמים.

מובא ב"מעשה רוקח" (פרשת ואתחנן), דבר של פלא גדול לפרש את הפסוק בפרשת האזינו:

"ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלוהים עימדי, אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא, ואין מידי מציל" (דברים לב, לט). וצריך להבין, מה הכוונה "כי אני אני הוא"? איך הם יכולים לראות דווקא "עתה"?

אך אפשר לבאר ולומר על פי המדרש "בשעה שהגיעו ימי משה להפטר מן העולם וכ'ו, אמר משה, רבונו של עולם, דבר אחד אני מבקש ממך לפני מותי, שאכנס ויבקעו כל השערים שבשמיים ותהומות ויראו שאין זולתך ע"כ, וצריך להבין, איפה מצאנו ששמע הקב"ה לבקשת משה רבנו עליו השלום? ומבאר ה"מעשה רוקח" על מה שכתב "בקול בוכים" להמקובל האלוקי רבי אברהם גלאנטי (איכה ב, כא) שישנם תתקנ"ה רקיעים, שדרכם מעלה המלאך מט"ט את תפילות ישראל, אולם אין לו רשות לעלות רק תת"ק רקיעים, אבל בתוך נ"ה רקיעים העליונים אין לו רשות לעלות, ועל זה נאמר "הן לה' השמים ושמי השמים, הארץ וכל אשר בה" (דברים י, יד), כלומר שמתוך תתקנ"ה רקיעים, " ה"ן " רקיעים הם "לה' אלוהיך", כי אין רשות לשום מלאך ושרף לעלות לשם.

והנה מובא בגמרא חגיגה (טו.) כי כשנכנס אלישע בן אבויה בפרדס, קיצץ בנטיעות משום שראה את המלאך מט"ט שניתנה לו רשות לשבת ולכתוב זכויותהם של ישראל, שאמר שמא חס ושלום יש שתי רשויות, נמצא כי בתת"ק רקיעים שיש למלאך מט"ט רשות ללכת יש חשש שמא יטעה האדם חס וחלילה בשתי רשויות, אבל בנ"ה רקיעים העליונים שאין לו רשות לעלות, משם מתגלה אחדות ה' בבחינת "הן לה' אלוהיך השמים ושמי השמים".

WhatsApp Image 2017-08-04 at 17.23.04

והנה, במשנה תורה ישנם בדיוק תתקנ"ה פסוקים, לפי זה מחדש "המעשה רוקח" כי משה רבנו בכל פסוק שאמר בספר דברים בקע רקיע אחד, ולכן אמר בדיוק תתקנ"ה פסוקים, כדי לבקוע את כל תתקנ"ה רקיעים, ואיראו שאין אלוקים זולתו יתברך.

והנה עד הפסוק "ראו עתה כי אני אני הוא" ישנם תת"ק פסוקים, ומאותו פסוק ואילך עד סוף התורה יש נ"ה פסוקים כנגד נ"ה הרקיעים העליונים, וידוע כי מלאך מט"ט נקרא לפעמים בתואר "אלוהים", הנה כי כן זהו פירוש הפסוק "ראו עתה" – בפסוק זה שהוא ראשון מה- נ"ה רקיעים העליונים "כי אני אני הוא" – לבד ברקיעים אלו, "ואין אלוהים עמדי" – אפילו מלאך מט"ט שנקרא "אלוהים" אין לו רשות להיות "עמדי" ב-נ"ה רקיעים הללו ע"כ.

והנה הכח העצום של קריאת ספר דברים הוא לבקוע את כל הרקיעים שבשמים, וכל פסוק פותח שער אחד ועוד שער, ולכן בדור יתום זה מצוה וחובה על כל יהודי להקפיד בכל יום לקרוא מספר משנה תורה, וכך במחזוריות לסיים בכל יום או בכל שבוע, וכל המרבה תבוא עליו ברכה, ו"ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסף עצב עמה" (משלי י, כב).

 

מאת: בן ציון עטיה
מאת: בן ציון עטיה

 

לאיזה תוכן תרצו לחזור:
הירשמו לניוזלטר שלנו לעדכונים מיידים: