מבזקים

יחסי עובד מעביד בזמן קורונה

בעקבות משבר נגיף הקורונה, הוצאו מאות אלפי עובדים בישראל לחל״ת על ידי מעסיקים, כאשר בהמשך החל"ת הפך למעשה לפיטורים

עו"ד אלי נכט | ט"ו בתמוז תש"פ | יום שלישי 7 ביולי 2020 | מערכת ישראל ניוז

האם דמי אבטלה יחושבו ממועד ההוצאה לחל״ת או ממועד הפיטורים בפועל?
תשובה: הפיטורים ייכנסו לתוקף לאחר מועד הפיטורים בפועל ולא במועד ההוצאה לחל״ת.

האם המעסיק יכול לפטר באמצעות שיחה ב- ZOOM או חייב לבצע תהלך פיטורים פורמאלי, הכרוך בשימוע, פרוטוקול, הודעה על החלטה?
תשובה: המעסיק אומנם מחויב בהליך של שימוע, אבל בהתחשב במגבלות הקיימות, גם פיטורים באמצעות שיחת ZOOM יהיו תקפים, כל עוד ההליך נעשה בהגינות, בסבירות, ברגישות ובענייניות, ולעובד ניתנה אפשרות אמיתית להעלות טענות.

האם תקופת החל״ת נחשבת תקופת הודעה מוקדמת?
תשובה: לא. יש לתת לעובד הודעה מוקדמת בנפרד או לחילופין תשלום בגין תקופת ההודעה המוקדמת.

האם ניתן לנצל את ימי המחלה הצבורים בתקופת החל״ת?
תשובה: מטרת ימי מחלה הינה מתן אפשרות לעובד להיעדר בתשלום מהעבודה ככל שיחלה. לכן, ככל שהעובד לא חלה בפועל, אין זכאות לפיצוי בגין ימי מחלה צבורים. זאת למעט מקומות עבודה מאורגנים בהם עשויים להיות הסכמים קיבוציים.

האם מצב החירום הקיים מאפשר לעובד להתפטר מעבודתו ולדרוש מהמעסיק פיצויי פיטורין?
תשובה: עובד שרוצה לסיים את יחסי ההעסקה אינו יכול לדרוש מהמעסיק לפטרו, אלא רשאי להתפטר בעצמו. יחד עם זאת, ייתכנו מצבים שבהם ההתפטרות תהיה ב'דין מפוטר' נוכח 'הרעת תנאים' או 'נסיבות שבהן לא ניתן לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו' – ואז העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר. כפי הנראה זו אינה הסיטואציה עם קורונה. מכל מקום לטעמנו, נזכיר שחלק מהפיצויים מופרשים ממילא לקופות גמל וכספים אלה מובטחים לעובד בהיעדר הוראה חוזית אחרת.

האם מעסיקים יכולים לדחות את תשלום ההודעה המוקדמת ופדיון ימי החופשה?
תשובה: ככלל, לא. יחד עם זאת, סביר שהמעסיק יבחר את עיתוי הפיטורים למועד הנח לו תזרימית ועסקית, תוך התחשבות במשך הזמן בו העובד זכאי לדמי אבטלה בגין החל"ת אליו הוצא עקב משבר הקורונה.

האם ניתן במטרה לשמור על מקום העבודה ניתן להציע למעסיק לשנות תפקיד? לקצץ בהסכמה בשכר? להמשיך את החל״ת אך לא בדין מפוטר?
תשובה: כל הסכמה בין הצדדים מבורכת וברת תוקף, ובלבד שהיא לא מנוגדת לדין. אולם, יש לקחת בחשבון ששיקול הדעת הוא של המעסיק.

יוצאים לחל"ת ולא חוזרים לעבודה
יוצאים לחל"ת ולא חוזרים לעבודה

בדוק גם

ישראל הפוליטית לאן?

השלטון החדש מתבסס היום על רשימות בנות כלאיים אשר המכנה המשותף שלהם היא האיבה לנתניהו …