מבזקים

תרנגול כפרות

תוכן עניינים

ראש השנה, עשרת ימי תשובה, חשבון נפש, סליחות, כפרות, סעודה מפסקת, צום, תענית, ספר יונה, וידוי, בגדים לבנים, תחנונים, ביטול גזירות, תפילת הנעילה, שופר וחתימה טובה בספר החיים

רות קרייתי | ח' בתשרי תשפ"ג | יום שני 3 באוקטובר 2022 | מערכת ישראל ניוז

אחרי ששלחנו כרטיסי ברכה לקרובינו, ברכנו את כל אהובינו, נחנו שלושה ימים בחיק המשפחה, תוך כדי זלילה מתמדת של מטעמי חג דשנים, שוב הגיע הזמן לעצור את השגרה. סבב חדש של חגים לפנינו וגם הפעם אין לאן לברוח. הגיע הזמן לעשות חשבון נפש אמיתי, לבקש סליחה, לטבול במקווה, לטהר את הגוף ואת הנשמה, להשליך את החטאים לים ולתת לאבא לסובב על ראשנו תרנגול כפרות שמן בתקווה, שהתרנגול המסכן הזה, ייקח מאיתנו את כל חטאנו ויותיר אותנו לבנים וזכים לקראת יום הדין.

תרנגול כפרות | הידברות

 

 

תפילות וטקסים

בתאריך י' בתשרי, אחד התאריכים החשובים לעם ישראל, חל יום הכיפורים. ביום זה עורכים חשבון נפש ומבקשים סליחה וכפרה על חטאים שבין אדם למקום ובין אדם לחברו. בליל יום הכיפורים בבית המקדש, היה הכהן הגדול ער כל הלילה. גם לאחר שנחרב הבית, היו כאלה שנהגו להישאר ערים כל הלילה אף שאין כבר כהן גדול, שצריכים לדאוג לערנותו. ככתוב כך בתוספתא יומא (א, ט): "כך היו נוהגין בגבולין אחר חורבן הבית זכר למקדש, אלא שחוטאין היו". אחרי חורבן בית המקדש, לא הייתה עוד אפשרות לקיים את הטקס של עבודת הכוהן הגדול ביום הכיפורים, והתפילות תפסו את מקומם של הטקסטים והעבודה בבית המקדש. כדי לזכור ולהזכיר את הטקס המיוחד, שהתקיים במקדש ביום הכיפורים, נכתבה תפילה הנקראת 'סדר העבודה'. תפילה זו של יום הכיפורים מתארת את הטקס על כל שלביו ופרטיו ונחשבת לתפילה מרכזית ביום הכיפורים. המצווה היסודית ביום זה, על פי ההלכה, היא מצוות צום ותענית. מטרת הצום אינה כתובה במפורש בתורה, אך נראה שהיא מהווה תנאי הכרחי לכפרת האדם. דינו של מי שאינו מתענה הוא עונש כרת, שעל פי חלק מן הדעות משמעותה אובדן חיי העולם הבא. על פי הוגים מסוימים, מטרת הצום אינה לגרום סבל לאדם כמקובל בתרבויות מסוימות, אלא לשחרר אותו ממגבלות הגוף ולנסות לעשות אותו דומה למלאכים, שאין להם צרכים גופניים, כדי שיוכל להתרכז בעבודה הרוחנית של היום. השילוש הקדוש ביום הכיפורים מגיעים המתפללים לבית הכנסת כשהם לבושים בגדים לבנים כסמל לטהרה. יש הסוברים כי מקור המנהג הוא בבגדיו הלבנים של הכהן הגדול, שהיו מיוחדים לעבודת יום הכיפורים.

הציווי המרכזי והמיוחד ביום הכיפורים, איסור אכילה, שתייה ורחצה הוא המבדיל אותו מכל החגים האחרים, שבהם נוהגים לאכול ולשתות ואף לקיים סעודות חגיגיות. אופיו של יום הכיפורים בא לידי ביטוי בעיקר בבית הכנסת, בתפילות הנמשכות כל היום, כמעט ללא הפסקה. המסורת היהודית מתעלמת ביום זה מכל הצרכים הגופניים של אכילה, שתייה, רחיצה וגם מפעולות רגילות אחרות ומקדישה את כל שעות היום לתפילה בבית הכנסת ולעריכת לחשבון נפש, במטרה להגיע בסופו של צום להכרה בטעויות ובחטאים שעשה האדם ובהבטחה לסור מדרכו החוטאת ולעשות תשובה מלאה. שילוב הצום והתפילה מופיע כבר במקרא, כשמטרת שתי פעולות אלו לבטל גזירות רעות. מקום חשוב בתפילות יום הכיפורים יש לווידוי, שעליו חוזרים כמה פעמים בכל אחת מתפילות יום הכיפורים. המתפלל מתוודה על חטאיו וחטאי הציבור, לפי סדר הא"ב, חטאים הכוללים מעשים והתנהגויות שליליות כלפי הזולת, כגון: זלזול בהורים, מורים, טיפשות פה, לשון הרע, עזות מצח, קלות ראש, רכילות, שנאת חינם וכדומה. הווידוי הוא חלק מתהליך התשובה הכולל שלושה מוטיבים: חרטה על החטא שהוא יסוד נפשי, עזיבת החטא שהוא יסוד מעשי וקבלה לעתיד, שלא לחזור על החטא שהוא יסוד רוחני. תפילת הווידוי מסודרת ומנוסחת לפי סדר אותיות האלף בית: אשמנו, בגדנו, גזלנו. עם זאת, רבים מוסיפים לתפילה את חטאיהם האישיים. כמו כן נהוג להתחיל בווידוי כבר בתפילת המנחה שלפני יום כיפור והיא חוזרת בכל תפילה מתפילות יום כיפור. על פי חז"ל, האל אינו יכול לסלוח לנו על עבירות שבין אדם לחברו אלא אדם צריך לפייס את חברו ולרצות אותו.

יום כיפור קטן

בקהילת החסידים נהוג לערוך 'יום כיפור קטן'. בדרך כלל המסורת אינה מתירה לקרוא את תפילת 'יום כיפור קטן' בערבי ראש חודש, אך לעומת זאת יש כאלה האומרים סדר זה בערב ראש חודש, כמנהג חסידי חב"ד הנוהגים להתענות ולומר סליחות בערב ראש חודש ובכך מתקנים את כל ימי החודש. במהלך יום כיפור נוהגים להתפלל בבית הכנסת רוב שעות היום ולהתעטף בטלית בכל התפילות. התפילות ביום הכיפורים: 'כל נדרי', הנאמרת לפני תפילת ערבית. בתפילה זאת, מתירים את הנדרים של השנה החולפת ומתחילים את יום כיפור. תפילת ערבית, שחרית, מנחה וקריאת ספר יונה, תפילת מוסף בה מפרטים את סדר העבודה ביום כיפור בבית המקדש, תוך כריעת ברך והשתחוות. תפילת הנעילה מסמנת את סופו של יום כיפור ובה מבקשים המתפללים: "פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה יום." תפילת הנעילה מבטאת מאמץ אחרון לבטל כל גזירה רעה אפשרית לקראת סופו של יום הכיפורים. התפילה מסתיימת במוצאי יום הכיפורים בתקיעת שופר ארוכה. תקיעה בשופר מסמלת את סיום הצום, סימן לתרועת הניצחון. אנו מכריזים את ניצחוננו על השטן ועל עוברנו את יום הכיפורים בסליחה ובכפרה. תקיעה בשופר היא גם רמז לירידתו האחרונה של משה מסיני, כשהוריד את הלוחות השניים לאחר שהאל אמר לו: "סלחתי לך".

תרנגול כפרות | הידברות

כפרת עוונות

את מנהג 'כפרות' נוהגים רבים מעדות ישראל לערוך בערב יום כיפור דווקא. המנהג מביע את השתוקקות הלב, שהאל יסלח לעוונותינו ונשאר נקיים מחטא ועוון. אבי המשפחה נוהג לקחת ל'כפרות' תרנגול זכר עבור כל בן זכר במשפחה ותרנגולת עבור כל בת. יש נוהגים לקיים מנהג זה בבעלי חיים אחרים כגון דגים או תורמים צדקה וכסף לעניים. אבי המשפחה מסובב את התרנגול מעל לראש בני משפחתו ואומר: "זה התרנגול ילך למיתה ואני אלך ואכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום." בסוף הטקס מובל התרנגול לשחיטה במטרה לעשות ממנו ארוחה לעניים. כיום, רבים מהאבות מוותרים על הטקס ונוהגים במקום זאת לסובב כסף סביב הראש ולתת אותו לצדקה. בט' בתשרי לקראת הצום מצווה לאכול סעודה מפסקת. בתלמוד ממליצים להכין ארוחה טובה ודשנה ונאמר שם, שמי שמרבה לאכול בערב יום הכיפורים מעלה עליו את הכתוב כאילו צם יומיים, תשיעי ועשירי. כדי לעבור את הצום בקלות רצוי להרבות בשתיית מים כבר מהבוקר, עד לסעודה המפסקת במטרה להרוות את הרקמות ולכן רצוי להימנע משתיית משקאות המכילים קופאין, הגורמים ליציאת נוזלים מהגוף ועלולים לגרום לחוסר בנוזלים במהלך הצום. מאכלים המכילים חלבונים הם מאכלים המגדלים ומאריכים את תחושת השובע כגון: עוף, דגים, שקדים לא קלויים, ביצים קשות וכדומה. לא מומלץ לשתות שתייה מוגזת ש'מנפחת' את הבטן. עדיף להימנע ממאכלים מתובלים ומטוגנים הגורמים לצימאון ומזרזים את תחושת הרעב. רצוי שהסעודה המפסקת תכלול תפוחי אדמה, אורז, פסטה, טחינה, מאכלים עם סויה טופו ועם סיבים. מאכילים המכילים פחמימות, מספקים אנרגיה לזמן ארוך מאחר והפחמימות המתפרקות לאט בגוף ומונעות את נפילת הסוכר בדם. רצוי להימנע מאכילת ממתקים המתפרקים מהר יוצרים תחושת שובע לזמן קצר, שלאחריה רמת הסוכר יורדת מהר יותר ונוצרת תחושת חולשה, עייפות וכאבי ראש. הקדישו מספיק זמן לארוחה המפסקת, זמן שיאפשר אכילה בנחת ולא במהירות. רצוי מאוד להימנע מפעילות גופנית במהלך הצום וחובה להימנע משהות בשמש, אלא במקום קריר ומוצל. את שבירת הצום יש לבצע בהדרגה. התחילו בשתייה חמה עם פרוסת עוגה יבשה ורק לאחר כחצי שעה ניתן לאכול ארוחה קטנה וקלה. שעה לאחר מכן אפשר לחזור בהדרגה לאכילה רגילה.

עילת הסיבות

אם אתם נמנים על אלו שאינם מסוגלים לצום ביום הכיפורים, דעו כי אתם לא לבד. רבים מהישראלים מעדיפים לוותר מראש על הצום, לגשת לחנויות הווידיאו ולהשכיר קלטות ולהעביר את החג 'בנעימים'. חרף זאת, כדאי לא לוותר על המסורת של אכילת סעודה מספקת בחברת בני המשפחה ותוך כדי נגיסה בפולקה, זכרו כי המצווה לאכול בערב יום הכפורים באה מאהבת הקב"ה לעם ישראל, שלא ציווה עליהם להתענות אלא יום אחד בשנה ולטובתם, כדי שיכפרו את עוונותיהם. מצוות הצום היא שיאכלו וישתו תחילה, כדי שיוכלו להתענות ושלא יזיק להם העינוי. לאחר הסעודה מנהג הוא שהאב מברך את ילדיו בברכה שהכוהנים היו מברכים את העם. יום הכיפורים הוא גם 'יום האופניים' הלאומי, האהוב כל כך על ילדינו. השילוב של רחובות ריקים ממכוניות, טלוויזיה מושבתת והורים עייפים מהצום, יצר תופעה ייחודית בה מושבתת הארץ ליום אחד מכל כלי רכב אפשריים והילדים נהנים מיום שלם של רכיבה בטוחה על אופניים, רולרבליידס וכלי רכב נוספים המיועדים לילדים. ובל נשכח כי יום הכיפורים הוא גם יום הזיכרון לזכר חללי צבא הגנה לישראל, שמסרו נפשם למען שמירה על ביטחון עם ישראל, זכר למלחמת 'יום הכיפורים' שפרצה באוקטובר 1973.

וכמובן אי אפשר לסיים בדבר שהוא חשוב לא פחות. בסיום הצום, התפילות, השופר והסעודה המחייה נפשות, אל תשכחו להתחיל בהקמת הסוכה. צאו אל החצר ותקעו את היתד הראשון של הסוכה ובכך מובטח לכם שתזכו למצוות.

  • אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים שמגיעים לידינו. אם זיהיתם בשידורינו צילום בו אתם בעלי זכויות יוצרים, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול משימוש בו
לאיזה תוכן תרצו לחזור:
הירשמו לניוזלטר שלנו לעדכונים מיידים: