מבזקים

מחקר: 93% מהנשים היהודיות נרצחו בידי בן זוגן או קרוב משפחה 

תוכן עניינים

דו"ח מרכז המחקר של הכנסת מצביע על 93% מהנשים היהודיות שנרצחו משנת 2020 נרצחו בידי בן זוגן או בידי קרוב משפחה אחר

משה פריאל | כ"ו בחשוון תשפ"ג | יום ראשון 20 בנובמבר 2022 | מערכת ישראל ניוז

במרכז המחקר בכנסת, שתציין השבוע את יום המאבק הבין-לאומי באלימות כנגד נשים הוצא דו"ח מקיף החושף נתונים עדכניים. מהנתונים עולה כי בעבירות מין שדווחו למשטרה בשנת 2021, חלקן של הנשים בין הקורבנות היה גדול במיוחד: 82%; מהן – 90% היו יהודיות. בשנת 2020 נרצחו בישראל 29 נשים.

בשנת 2021 נרצחו 27 ובשנת 2022, עד 8 בנובמבר נרצחו 21 נשים. בין תחילת שנת 2021 ל-8 באוגוסט 2022 נשים היו 16% מקורבנות הרצח בישראל

דו"ח חדש ומקיף של מרכז המחקר והמידע של הכנסת חושף את הנתונים העדכניים ביותר בדבר אלימות כנגד נשים בישראל. הדו"ח נכתב לקראת ציונו בכנסת של היום הבין-לאומי למאבק באלימות כלפי נשים. במסמך מוצגים נתוני המשטרה על נשים שהיו קורבנות לאלימות, בדגש על אלימות בהקשר הזוגי משפחתי, כפי שהם משתקפים בתיקי החקירה של המשטרה. הנתונים מוצגים בכמה פילוחים ובחלק מהמקרים הם מוצגים בצד נתונים על גברים שהיו קורבנות לאלימות.

בדו"ח הממ"מ שנכתב על ידי חוקרת מרכז המחקר של הכנסת, ד"ר נורית יכימוביץ-כהן, נבחנו נתונים על ארבעה סוגי עבירות: עבירות נגד גוף, איומים, עבירות מין ועבירות נגד אדם (הכוללות בין היתר רצח ונסיון לרצח).

חלקו הראשון של המסמך מציג את נתוני שנת 2021 מהם עולה כי בין ארבעת סוגי העבירות האלו מספר הקורבנות הגדול ביותר היה בעבירות נגד גוף ובעבירות איומים. קצת פחות ממחצית הקורבנות בעבירות אלו היו נשים; כרבע מהנשים האלו היו לא-יהודיות (קצת יותר משיעורן באוכלוסייה).

בעבירות נגד אדם 80% מהקורבנות היו גברים ו-20% היו נשים. בין הנשים נרשם שיעור גבוה של לא-יהודיות (יחסית לשיעורן באוכלוסייה) — 36% מקורבנות העבירה.

בעבירות מין שדווחו למשטרה בשנת 2021, חלקן של הנשים בין הקורבנות היה גדול במיוחד: 82%; מהן – 90% היו יהודיות. מכאן, ששיעורן של הלא-יהודיות – 10% – היה נמוך ביחס לשיעורן באוכלוסייה.
בעבירות נגד גוף ואיומים היה שיעור גבוה של נשים שחוו את האלימות בהקשר הזוגי-משפחתי: זיקה משפחתית (בן זוג או קרוב משפחה אחר) נרשמה בתיקיהן של 56% מהנשים שהיו קורבנות לעבירות נגד גוף ו-50% מהנשים שהיו קורבנות לעבירות איומים; שיעורים אלו גדולים פי שלושה מהשיעורים המקבילים בקרב גברים.

בעבירות מין תועדו שיעורים נמוכים יחסית של קרבת משפחה בין החשוד לקורבן (הן בקרב קורבנות נשים והן בקרב קורבנות גברים) אך גם בעבירות אלו נשים נפגעו יותר מגברים על ידי בן זוג או קרוב משפחה אחר.

נשים נפגעות אלימות בין בני זוג בשנים 2021-2019: בין שנת 2019 לשנת 2020 גדל מספר הנשים שנרשמו במשטרה כקורבנות לעבירות נגד גוף, איומים ועבירות מין. אפשר לייחס את הגידול הזה להגבלות הקורונה שכללו סגרים ושהייה ממושכת בבית, אולם מספר הקורבנות לא קטן גם כאשר ההגבלות הוסרו בהדרגה בשנת 2021.

שיעור הנשים הלא-יהודיות בקרב קורבנות עבירות בין בני זוג היה גדול משיעורן באוכלוסייה (שהוא כ-20%): בשנים 2021-2019 נשים לא-יהודיות היו 30% מקורבנות עבירות נגד גוף מצד בן הזוג, 23% מקורבנות עבירות איומים ו-24% מקורבנות עבירות מין בין בני זוג, בתיקים שנפתחו.

רצח נשים: בשנת 2020 נרצחו בישראל 29 נשים. בשנת 2021 נרצחו 27 ובשנת 2022 (עד 8 בנובמבר) נרצחו 21 נשים. בין תחילת שנת 2021 ל-8 באוגוסט 2022 נשים היו 16% מקורבנות הרצח בישראל. כמעט כל הנשים היהודיות שנרצחו מאז תחילת שנת 2020 (93%) נרצחו בידי בן זוגן או בידי קרוב משפחה אחר. אשר לנשים הערביות שנרצחו בתקופה זו – רק בשליש מהמקרים מצויינת בתיק החקירה זיקה משפחתית; בעשירית מהמקרים צויין כי האישה נרצחה על ידי אדם זר וב-58% מהמקרים לא נרשם בתיק חשוד או מניע לרצח.

הגשת כתבי אישום בתיקי רצח: מניתוח תיקי רצח שנפתחו בשנים 2021-2020 עלה כי יש הבדל בשיעורי הגשת כתבי אישום בתיקי רצח נשים יהודיות וערביות:

• בשנים אלו נרצחו 22 נשים יהודיות. בשישה ממקרים אלו עדיין לא הוגש כתב אישום; בכל השישה נרשמה בתיק זיקה משפחתית בין החשוד לקורבן.
• בשנים אלו נרצחו 33 נשים ערביות; ברוב גדול של התיקים שבהם ידוע למשטרה על זיקה משפחתית בין החשוד לקורבן הוגש כתב אישום (10 כתבי אישום ב-11 מקרי רצח כאלו). בעבור שני שלישים מהנשים הערביות שנרצחו בשנים אלו (22 נשים) לא נרשמה בתיק החקירה זיקה משפחתית; מקרב קבוצה זו הוגשו רק ארבעה כתבי אישום, במקרים שבהם נקבעו חשוד ומניע לרצח. ב-18 התיקים הנותרים לא נרשם חשוד, המניע לרצח אינו ידוע למשטרה ועדיין לא הוגש כתב אישום.

ד"ר יכימוביץ-כהן התייחסה לנתונים העגומים העולים מהדו"ח ואמרה: "מבחינה כמותית נשים נפגעות מאלימות כמעט כמו גברים, אבל נשים נפגעות לעיתים קרובות על ידי בן זוג או קרוב משפחה אחר וגברים נפגעים מחוץ למשפחה".

לאיזה תוכן תרצו לחזור:
הירשמו לניוזלטר שלנו לעדכונים מיידים: