מבזקים

תשעה באב: סוד אהבת חינם

תוכן עניינים

תשעה באב, יום תענית ותקופת אבלות של ימי בין המצרים. התענית היא החמורה מבין ארבע התעניות על חורבן בית המקדש ומתאבלים בה על אסונות שונים שאירעו לעם היהודי לאורך הדורות. אירועים שהתחוללו ביום זה, גרמו לגלות עם ישראל בתקופות שונות ולבסוף לגלות בת אלפיים שנה

יוסף בלו | ט' באב ה'תשפ"ג | יום חמישי 27 ביולי 2023 | מערכת ישראל ניוז

פרשת ואתחנן משה רבינו משתוקק לעבור את הירדן ולהיכנס אל ארץ ישראל, למרות גזירת הבורא שלא לעבור את הירדן. על כן, פותחת הפרשה בפסוק "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור אעברה נא ואראה את הארץ הטובה". דברים ג, כ"ג-כ"ה.

בעל הטורים מלמד אותנו שבכדי שישמע ה' את תפילתנו יש לשיר אליו: "'ואתחנן' היא בגימטריא 'שירה' שאמר לפניו שירה כדי שישמע תפילתו".

יגעתי ומצאתי כי אותיות התיבה ואתחנן מרמזות להלן, כי משה משתמש באות וו החבור: לחבר באמצעות את, הן כל כ"ב אותיות הקודש, תפילה מלאת חיות וח"ן, ר"ת חכמת נסתר פנימית. ללמדנו: כי בכדי לשכנע את ה' לבטל את גזירתו, שלא על ידי תמורה ממעשים טובים, יש לבקש מתוך רחמים, להתחנן לה' למתנת חינם.

ומביא בילקוט מעם לועז לפרשה, כי התיבות 'משה רבינו' הן גימטריא 'תריג', מה שמרמז כי משה רבינו, שהיה סמוך למיתתו, כסף להיכנס לארץ ישראל, כי רק אז היה זוכה לקיים את כל תרי"ג המצוות בשלמות, כי יש הרבה מצוות שתלויות רק בארץ ישראל.

יגעתי ומצאתי חיזוק לכך בתיבות מתנת חינם והוא בצירוף מת חנני תם, המרמז, כי ניתן לקבל מתנה מאת ה' בחינם, אם מתחננים להשיג דבר מה ממנו בתום ושלמות, בצורה של השתוקקות עד כלות הכוחות המעשיים החיוניים לחיים. ויש לראות בכך יראת כבוד לעצם ההשתוקקות הזו. כי ההשתוקקות הזו היא נקיה, ברה וזכה. לכן גם ניתן לאהוב ולהתחבר לנברא כזה, לשמוע לקולה של תחינה, ולתת לו את מבוקשו מבלי לקבל תמורה על הנתינה כלל וכלל, זו האהבה שאינה תלויה בדבר.

וגם מה שנקרא אהבת חינם הן אותיות מתנה מאת אב חי, שהרי אבינו, חי החיים, בעל חותם אמת הוא, נתן לעם ישראל את התורה במתנה על ידי משה רבינו הצדיק, באוהבו אותם על אשר הקדימו כמלאכים נעשה לנשמע.

תואר הבורא הוא גם כ- אב טוב ומיטיב, תואר אשר נמצא בתיבות גם ביום חורבן בית המקדש, ט' באב וביום חג האהבה ט"ו באב. ו-חורבן גימטריא חבור הגאולה. אז, בע"ה, שנזכה להשתמש בחורבן כמחולל של רצון להוסיף עוד אהבת חינם, בכדי להיגאל ממידת הגאווה שתביא לענווה ולחבור ולשלום, אמן כן יהי רצון.

שמע ישראל

כסה שתי עיניך בידך בשתי אוזניך, שמע קולך אלוף זן נפש שמע קולך חודר אל רגש שמע קולך ישראל ישר עקמומיות ליבך זך, שיר אל אדונך
אל מלך נאמן, שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד באור
את השיר הכתוב לעיל הנני שר לפני כל קריאת שמע כל פעם מחדש, בכדי לנסות ליישר את עקמומיות הלב. אז יש לכסות ביד את חוש הראיה בכדי להתרכז בחוש השמיעה, המהווה אמצעי להזין את הנפש באמצעות האוזניים, ואז לשמוע את הקול היוצא מבין השפתיים, קול החודר אל חדרי הלב והרגש ומשם אל כל רמ"ח איברים ושס"ה גידים של הגוף.
כותב רבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב (ליקוטי הלכות, הלכות קריאת שמע ה, לפי אוצר היראה אמונה, טו): "צריך כל אדם להכין את עצמו, ולהשתדל בכל כוחו וכוונתו שיקבל על עצמו האמונה הקדושה בכל יום מחדש בבחינת 'חדשים לבקרים רבה אמונתך'… וזה בחינת 'שמע ישראל'… כי אף על פי שאנו חזקים באמונתנו הקדושה מכבר משנים קדמוניות, כי ירושה הוא לנו מאבותינו הקדושים, אף על פי כן אין זה דבר ישן, חס ושלום, כי באמת הוא בכל יום ויום חדש לגמרי וכל אדם צריך לילך בזה ולקים זאת להתחדש באמונתנו הקדושה בכל יום מחדש, כי עקר ויסוד כל התורה כולה".
אמן כן יהי רצון!!!
לאיזה תוכן תרצו לחזור:
הירשמו לניוזלטר שלנו לעדכונים מיידים: