מבזקים

עורכי הדין אריה ורות סוכולובסקי מכנס הגישו התנגדות, לתיקוני תקנות הבריאות הבינלאומית

תוכן עניינים

מכתב הוגש על ידי עורכי הדין אריה ורות סוכולובסקי מכנס למשרדי בממשלה אודות מחדל בירוקרטי מסוכן של משרדי הממשלה. במכתב שהיום הוא התאריך האחרון לתגובה התבקשה דרישה בהולה לממשלת ישראל לשלוח עד היום, 30 לנובמבר תגובה למכתב התנגדות לתיקונים לתקנות הבריאות הבינלאומיות – IHR. עד לשעה זו לא הוגשה תגובה

רות קרייתי | י״ח בכסלו ה׳תשפ״ד | יום חמישי 30 בנובמבר 2023 | מערכת ישראל ניוז

עורכי הדין אריה ורות סוכולובסקי מכנס הגישו באופן בהול ודחוף, בשם יונתן שגב המייצג פרומים וקבוצות שונים, עצומה עליה חתומים יותר מ-40,000 אזרחי המדינה ובשם עמותת אנשי האמת, המייצגת אזרחים רבים, ושמטרתה שמירת זכויות האדם בישראל, כדלקמן:

וכך נכתב במכתב: "כידוע במאי 2022 נדונו בז'נבה כ-300 תיקונים (סבב ב') לתקנות הבריאות הבינלאומיות של ארגון הבריאות העולמי. התיקונים לתקנות הנ"ל פוגעים בסעיפים רבים בריבונותה של מדינת ישראל ובזכויות האדם. זהו שינוי מהותי שישפיע על כול שינוי מהותי שהתקבל, כולל תיקונים נוספים שיוגשו.

משרדי הממשלה השונים אינם מודעים כלל לפגיעה חמורה זו ולהתחייבות המדינה בשמם ובשם כול אזרחי ישראל לשינויים המהותיים בתקנות הנ"ל. משרדי הממשלה לא הביעו כלל את דעתם, הסכמתם או אי הסכמתם לשינויים הנ"ל, בשל העדר ידיעה והעדר נתונים, שלא הועברו לידם על ידי משרד הבריאות.

המדובר בתיקונים מורכבים המשפיעים באופן מהותי על חיי האזרחים במדינה ונוגעים לריבונות המדינה, שלא ניתן ללומדם ביסודיות הראויה אפילו בזמן של חודשים רבים.

בהתאם למסמך המצורף כנספח 1 למכתבי, עליו עומדת להתחייב ישראל, יש להודיע למנכ"ל ארגון הבריאות העולמי, עד ליום 30/11/23 בחצות (דהיינו עוד היום), כי ישראל מסרבת לאמץ את התיקונים לתקנות הבריאות הבינלאומיות, על מנת שאלה לא יחולו ויחייבו אותה כתבם כלשונם. הסעיפים הרלוונטיים במסמך מסומנים בקו תחתון. (ר' עמוד 3 ו-6 לנספח עם ההדגשות)

בהעדר הודעה בכתב כאמור לעיל, ישראל תהא כבולה לתיקונים הנ"ל בתקנות הבריאות, ובכך תיפגע ריבונותה ויפגעו זכויות האדם של אזרחיה, מבלי שמי מבין משרדי הממשלה מודע לכך, ובחן את התיקונים הנ"ל והשפעתם על ריבונות המדינה ועל זכויות אזרחיה. מכתבה של עו"ד ינקוביץ שנשלח ליחידת חופש המידע במשרדי הממשלה השונים והתשובות למכתב ממשרד המשפטים והאוצר (כשמיתר משרדי הממשלה לא התקבלה התייחסות), מצ"ב כנספח 2 למכתבי.

הדבר נוגד כול הליך חוקתי ומנהלי תקין ומהווה מחדל בירוקרטי חסר תקדים, שלא היה כמותו מאז קום המדינה. בהעדר משלוח מכתב כאמור, המדינה תהא כבולה לכול התיקונים החמורים שנוסחו בתיקונים לתקנות הבריאות הבינלאומיות.

יודגש כי מספר מדינות כבר הודיעו על התנגדותם לאימוץ התיקונים לתקנות הבריאות הבינלאומיות, כגון אסטוניה, סלובקיה, בנוסף ל-47 מדינות שהביעו אי הסכמה לתיקונים.

אנו דורשים באופן בהול ומיידי כי תפני לממשלת ישראל בדרישה להגשת מכתב סירוב רשמי מטעם ממשלת ישראל לשינוי התקנות החדשות של ארגון הבריאות העולמי, כאמור לעיל.

יודגש כי ישנן מספר עילות להוצאת מכתב ההתנגדות לתיקונים הנ"ל כמפורט להן- הממשלה ומשרדי הממשלה השונים צריכים ללמוד את התיקונים הנ"ל וההשלכות שיש להם על פעילות הממשלה והמשרדים השונים, לרבות ההשפעות על אזרחי ישראל.

כעת המצב הבטחוני אינו מאפשר לימוד של התיקונים הנ"ל והשפעתם, כאמור לעיל. בנוסף למשרד הבריאות אין סמכות לקבוע החלטות מהותיות שכאלה בשם הממשלה ומשרדי הממשלה השונים, ללא ידיעתם וללא הבאת נתונים ודיון ראוי במשרדים ובממשלה. הדבר משול להתנהגות רשלנית של רשויות השלטון וניצול לרעה של כוח. למשרד הבריאות אין הכוח לקבוע אישור התקנות עבור שאר משרדי הממשלה והדבר צריך לקבל החלטת ממשלה ואפילו משאל עם.

יודגש כי משרד המשפטים, משרד הבטחון, משרד האוצר, משרד הכלכלה לא יודעים כלל על שינויים אלה והשפעתם על התקציבים ופעילות המשרדים הללו.

עמדת ארגון הבריאות העולמי הינה נגד מדינת ישראל, באופן חד צדדי (והדבר ידוע לכול), ולכן זו סיבה נוספת לא להתחייב לארגון הבריאות העולמי ולשינויים בתקנות הנ"ל. יודגש כי היו פסיקות עוינות של ארגון הבריאות העולמי, שליבו את השיאה כנגד ישראל ויהודים בכול העולם.

אנו בזמן מלחמה וישראל לא יכולה לקבל החלטות מהותיות שכאלה הנוגעות לכול משרדי הממשלה ואזרחי ישראל.  כיום בשל המצב המשפטי מערכת המשפט עצמה מושבתת ואפילו לא מתקבלות החלטות בנושאים שוליים ואזוטריים, על אחת כמה וכמה בנושאים מהותיים שכאלה המצריך לימוד יסודי וחוות דעת מקצועיות של משרדי הממשלה לתיקונים הנ"ל.

יוזכר כי ישראל היא האחראית הבלעדית על ריבונותה. האינטרסים של המדינה והאזרחים קודמים לאינטרסים של ארגון הבריאות העולמי שעוין את ישראל וממומן על ידי חברות פרטיות בעלות אינטרסים שונים.

יודגש כי ישראל כבר מחויבת לארגון הבריאות העולמי בהיותה חברה בארגון ומחויבת לתקנות וחוקת הארגון. לפיכך אם המדינה לא תביע התנגדות לתקנות הנ"ל, הן יכבלו את המדינה לצמיתות על כול המשתמע מכך.

לאור המחדל האמור והסכנה הברורה שנשקפת מהתיקונים לתקנות ומהעדר שליחת מכתב התנגדות דחוף, כאמור לעיל, אבקשך לפעול היום ובדחיפות על מנת שהממשלה תשלח מכתב התנגדות דחוף לתיקונים לתקנות הבריאות הבינלאומיות.

המכתב נשלח למכותבים: ליועמ"שית עו"ד גלי בהרב – מיארה, ליועץ המשפטי של משרד הבריאות המחלקה המשפטית של משרד הבריאות, למר אוריאל בוסו שר הבריאות, למר יונתן משריקי יו"ר ועדת הבריאות, לראש הממשלה בנימין נתניהו, למשה בר סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות, לאשר שלמון אגף יחסים בינלאומי במשרד הבריאות, ליריב לוין שר המשפטים ולגלעד ארדן שגריר ישראל באו"ם.

לאיזה תוכן תרצו לחזור:
הירשמו לניוזלטר שלנו לעדכונים מיידים: