מבזקים

יהדות וקהילה

מחשבת הנפש

דברי מחשבה ועמקות מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א שנכתבו בזמן המיצר מתוך הקונטרס העומד לצאת לאור מחשבת הנפש (חלק ה) כאשר האדם מרגיש מחסום בנפש שלו להתקרב לתורה או לקיים מצוה מסויימת, האדם צריך לדעת שרוב המחסומים והמעצורים בחיים הרוחניים וכן בחיים היום יומיים, נוצרים על ידי …

קרא עוד

דאגה גדולה בקהילת שובה ישראל לבריאות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו

דברי שלום ואמת אל כבוד רבנן ותלמידיהון קהילת קודש שובה ישראל דבכל אתר ואתר. אברכים חסידים וכל ישרי לב יראי ה וחושבי שמו תלמידי כ״ק מרן עט״ר ציס״ע נצר נטיעה תמה האבות ידידיו גאון ישראל ועזוזו אדמו״ר רבינו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א. פונים אליכם בזאת בבקשה להעתיר תחינה ובקשה לפני …

קרא עוד

סגולה לזכרון

תפילת יהי רצון מתוך סידורו ליום השבת של כבוד האדמו"ר "מזמור שיר ליום השבת אענה חלקי גם אני" פסוקים אלו ותפילה זאת סגולה בדוקה לאומרה בשבת קודש ובראש חודש סיון, ומקורה בספר הקדוש רזיאל המלאך (סמוך לסופו ד"ה לשכחה). וז"ל: כל מי שרוצה שלא ישכח תלמודו יאמר אלו הפסוקים ובזכות …

קרא עוד

נר תמיד

קריאת קודש, לכל בתי המדרש של קהילת קודש שובה ישראל, בארץ ובעולם יצאה במוצאי שבת קודש פרשת בהר בחוקתי, ובה קרא האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א להדליק נר תמיד בשמן זית לכבוד האמורא הקדוש רבה בר נחמני. בתקופה האחרונה, לימד כ"ק האדמו"ר בדברי תורתו ובשיעוריו, על תורתו של האמורא …

קרא עוד

נעשה ונשמע: ספר חדש מצטרף לספרית הספרים של כ"ק האדמו"ר פינטו

ספר חדש בשם 'נעשה ונשמע' מצטרף לספרית הספרים של כ"ק האדמו"ר פינטו: 50,000 אלף ספרים יחולקו בימים הקרובים ברחבי הארץ ובעולם. חסידו של כ"ק האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו מפיצים לאור ספר חדש ׳נעשה ונשמע׳ בכמות של חמישים אלף ספרים בפירוש שכתב האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו לזיכוי הרבים לכבוד חג השבועות. לכבוד שבועות: …

קרא עוד

"אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם בעתם"

דבר תורה לפרשיות השבוע בהר-בחוקותי מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א "אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם בעתם" וגו' (ויקרא כו, ג). במדרש (ויקרא רבה לה, א) הדא הוא דכתיב (תהילים קיט, נט) "חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך" אמר דוד המלך, בכל יום …

קרא עוד

הלכות והנהגות ליום שלישי כ' אייר התשע"ז

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא" – הלכות והנהגות ליום שלישי כ' אייר התשע"ז . מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א מתוך הספר החדש לחג השבועות לע"נ הצדיק רבי חיים פינטו הגדול זצוק״ל א. ומובא ברבנו האר"י הקדוש זצוק"ל בשער הכוונות (דף פט) …

קרא עוד

סגולות הזוהר הקדוש ויום ל"ג בעומר

דבר תורה מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א מתוך הספר החדש לל"ג בעומר דורש טוב לעמו. סגולות הזוהר הקדוש ויום ל"ג בעומר הנה בקהילתנו הקדושה "שובה ישראל" קיבלנו על עצמנו קבלה קדושה, להקפיד אנו ובנינו ובני בנינו קבלה לדורי דורות עד ביאת משיח צדקנו, לחזק בעולם לימוד הזוהר …

קרא עוד

זהירות ממחשבות רעות

דבר תורה מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א מתוך הספר החדש לל"ג בעומר דורש טוב לעמו. הזהירות ממחשבות רעות כשנתבונן על דברי רבי שמעון בר יוחאי, כשישב עם רבי יהודה ודברו על מעשיהם של הרומאים שרבי יהודה שיבח ואמר כמה נאים מעשיהם של אומה זו. רבי שמעון בר …

קרא עוד

הלכות והנהגות ליום שני יב' אייר התשע"ז

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא" – הלכות והנהגות ליום שני יב' אייר התשע"ז, מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א מתוך הסידור החדש לימי החול אמרי פי לע"נ הצדיק רבי חיים פינטו הגדול זצוק״ל א. מעלת חזרת הש"ץ רמה, ומובא בשער הכוונות (לח …

קרא עוד